Ukategorisert

Nei til skattøkninger

Flertallet av velgerne ønsker ikke økt skatt. Det gjelder også velgerne til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.

Det er Skattebetalerforeningen som presenterer en meningsmåling som Synovate har gjort på oppdrag fra foreningen. Borgerne gir klar beskjed til politikerne: Vil ikke ha økte skatter!

I målingen sier 60 prosent av de spurte at de ikke vil stemme på et parti som går inn for økt skatt. To av tre rødgrønne velgere sier de er imot økt skatt, ifølge Skattebetalerforeningen.

Hvis valget neste høst blir et skattevalg, vil Fremskrittspartiet og Høyre få mye gratis. Partiene har jobbet for skattelettelser, men forsvarer fortsatt store offentlige utgifter. Verken Fremskrittspartiet eller Høyre vil rasere skattefinansierte tilbud, men borgerne vil, i alle fall på papiret, få litt mer frihet over egne penger.

I regjeringspartiene er skattenivået et diskusjonstema i programprosessene. Helga Pedersen, som er nestleder, utelukker ikke at Arbeiderpartiet kan gå til valg på økte skatter.

I 2003 ble en lignende undersøkelse foretatt av Sentio/Norsk Statistikk for Nationen. Da var resultatet nedslående. Kun 10 prosent av velgerne var enige med Liberaleren om at skattelettelser bør prioriteres når statsbudsjettet skulle revideres. Dagens måling fra Skattebetalerforeningen er betydelig mer triviell for oss som mener skatt er tyveri.

Mest lest

Arrangementer