Ukategorisert

Tøffere for kommunene

Det blir langt tøffere for kommunene på kort sikt, men det er riktig av myndighetene å foreta grep, selv om det går utover det kommunale selvstyret.

Fra 2010 blir det en endring i hvordan kommunene og fylkeskommunene kan disponere momsrefusjonen fra investeringer. Endringen skal styrke økonomistyringen i kommunesektoren, skriver Kommunal- og regionaldepartementet i en pressemelding.

Regelverket endres slik at kommunene etter hvert må bruke det de får i momskompensasjon fra investeringer til nye investeringer og ikke til løpende drift av kommunen.

Liberaleren har studert en kommune som helt bevisst har brukt momskompensasjon til drift, slik at politikerne skal slippe å foreta effektiviseringer i form av blant annet privatiseringer. En skole ble renovert for vel 100 millioner kroner. Momskompensasjonen ble pløyd inn i driften. I praksis ble driften i kommunen lånefinansiert. Skolen er snart ferdigrenovert og det er omtrent slutt på momskompensasjon. Nå har kommunen store økonomiske problem. Det er solide underskudd eller betydelig merforbruk som byråkratene i offentlig sektor bruker på et regnskap som ikke ser spesielt pent ut.

Kommunen Liberaleren har studert, og har inngående kjennskap til, er Nordkapp kommune i Finnmark fylke.

Nordkapp har ikke vært alene om å bruke smutthullet som nå forhåpentligvis blir tettet.

Mest lest

Arrangementer