Ukategorisert

Bibliotekene skal berge Norge

Politikerne kommer til å øke satsingen på skattefinansierte bibliotek, ifølge en kronikk May Hansen (SV) har skrevet.

Hansen skriver at Norges framtid vil avhenge av om vi mestrer overgangen fra oljeøkonomi til kunnskapsøkonomi. Gode bibliotektjenester er avgjørende for utviklingen av kunnskapssamfunnet. Hun skriver at SV fortsatt vil arbeide for prinsippet om bibliotek i alle norske kommuner, og for at alle bibliotektjenestene skal være gratis.

Hvis det er bibliotektjenesten som skal berge Norge i fremtiden, da sliter politikerne. Politikerne har gjennom mange år bevilget betydelig med penger til dette formålet, uten at sterke skole- og folkebibliotek har gitt gode resultat for elevene i norsk skole. Å satse på bibliotekene har det dessverre vært bred enighet om i Stortinget.

May Hansen bruker også ordet ”gratis” flere ganger i kronikken. Bibliotektjenesten er ikke gratis. Den er skattefinansiert. Det betyr at mange må betale for en tjeneste de ikke benytter. Det er ikke rettferdig, og dagens ordning er ikke spesielt vellykket hvis resultatene måles i kunnskap.

Liberaleren vil privatisere bibliotektjenestene. Vi mener det er uheldig at staten er aktør innen konkurranseutsatte område, fordi staten også er regulator og premissgiver for konkurransen.

Mest lest

Arrangementer