Ukategorisert

Politikere – våkn opp!

Torvet Matsenter ønsker å holde åpent på søndager, men får ikke lov.

Det er Halden Arbeiderblad som omtaler saken.

Tove Gabrielsen søkte kommunen om tillatelse til å ha åpent på søndager, men fikk avslag. Kommunen begrunner avslaget med det nasjonale regelverket, og der er dagligvareforretninger regulert av Lov om helligdager og helligdagsfred, som sier at ”faste utsalgssteder som selger varer til forbrukerne” skal holde stengt på søndager. Det er unntak fra regelen hvis salgsflaten ikke overstiger 100 m2.

Liberaleren mener politikerne bør liberalisere lovverket, og la butikkene få velge egne åpningstider. Erfaringene med søndagsåpne butikker er gode i kommuner der Fylkesmannen har gitt tillatelser.

Tags:

Mest lest

Arrangementer