Ukategorisert

Krangler om kontantstøtten

Det er synd vi har skattefinansierte særordninger til barnefamilier, men når ordningene først finnes er det morsomt å følge diskusjonen mellom konservative og liberale, tillitsmenn fra henholdsvis Høyre og Venstre.

I en artikkel på Minerva har Torbjørn Røe Isaksen, redaktør og en sentral Høyre-politiker, tatt til ordet for å fase ut kontantstøtten. Røe Isaksen skriver blant annet at dagens kontantstøtte gir i realiteten bare valgfrihet for de som tjener mest. I tillegg bygger den på en merkelig logikk: at vi må kompensere dem som ikke bruker offentlige ordninger. Mye tyder også på at kontantstøtten er et hinder for integreringen. Selvfølgelig vil ikke alle innvandrerkvinner som i dag er hjemme gå ut i arbeid bare kontantstøtten fjernes, men kombinert med andre tiltak vil det kunne ha en effekt, mener Røe Isaksen.

Atle Hagtun er seniorrådgiver for Lars Sponheim. Han har skrevet en kommentar på artikkelen til Torbjørn Røe Isaksen. Hagtun mener Røe Isaksen bruker den kjente sosialdemokratiske argumentasjonen. Rådgiveren spør om hva som er urimelig med at småbarnsforeldre får samme statlige tilskudd til pass av ett- og toåringer enten de velger barnehage eller andre ordninger? Hagtun mener kontantstøtten vil koste mindre og mindre ettersom det blir full barnehagedekning, og dermed vil færre og færre velge denne ordningen. Han legger også til at barnehager koster mer for det offentlige enn det kontantstøtten gjør. Han avslutter kommentaren med et kraftfullt spark til høyreideologen Røe Isaksen: Hvorfor fjerne denne valgfriheten? Det er ikke liberalt, og neppe konservativt heller. Formyndersk, derimot, skriver Atle Hagtun.

Liberaleren spurte spørsmålet om kontantstøtten bør avvikles i en artikkel fra 24. juli 2007. Vi drømmer om et helt annerledes samfunn enn det Høyre og Venstre ønsker. Alle skattefinansierte ordninger bør avvikles, lovverket liberaliseres og et fritt barnehagemarked dekker behovet for alle som ønsker ulike barnepasstjenester. Dette vil medføre at skatter og avgifter reduseres, og rettferdigheten mellom borgerne får råde i langt større grad enn det som er tilfelle med dagens skattefinansierte ordninger til barnefamiliene.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Hr. J. Coisy
Hr. J. Coisy
13 years ago

Gadd vite hvilke logiske brister sosialdemokraten Isaksen har funnet i hva som må være argumentet til fordel for kontantstøtten. Jeg har aldri hørt ham mer enn påstå at det finnes en slik brist, men aldri hørt et slik resonnement uttrykt, hverken fra ham eller noen andre. Atle Hagtun skriver seg i dette spørsmål inn i liberalismen som en solid støttespiller med sitt argument. Sett fra et liberalistisk ståsted så må argumentet hans være «Hvis vi ikke kan få fjernet statlig legalisert tyveri, så må vi iallefall sørge for at skatten treffer mest mulig nøyaktig og rettferdig, slik at de som… Read more »

Hr. J. Coisy
Hr. J. Coisy
13 years ago

Jeg ser vanligvis aldri på norsk TV, men igår slumpet jeg innom TV2 og underlig nok klarte jeg å havne rett inn i et innslag med Isaksen, hvor han går i rette med moderpartiet sitt, og forklarer overfor Erna at hun må slutte å orienterte seg til høyere og venstre for eget parti for å finne frem til hva som kan presenteres for velgerne som et regjeringsalternativ. Argumentet bestod i «Først må vi få flest mulig velgere til Høyre i en valgkamp, og når resultatet foreligger så kan Høyre oppsøke sine venner i den hensikt å etablere regjering». Mitt anliggende… Read more »

Fra arkivet