Diverse, Magasin

Før høsten. Idag: Siv Jensen

Før høsten er et kort intervju med personer som forhåpentligvis kan si noe fornuftig selv i sommervarmen. Må ikke forveksles med sommerintervjuene i medstrømsmedia.

Dagens gjest er Siv Jensen. Hun er formann i Fremskrittspartiet.

– Spiser du helst norske eller utenlandske jordbær?

Norske jordbær er de aller beste, men tilgangen er svært begrenset så det blir utenlandske også.

– Hvilket land legger du helst ikke ferien til?

Jeg har som ambisjon å besøke flest mulige land i løpet av livet. Men vil nok styre unna konfliktområder.

– Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk lov?

Fremskrittspartiet har vært kritisk til direktivet og er bekymret over at det går for langt i å overvåke enkeltmennesker.

– Hvilken miljøavgift mener du bør innføres/forhøyes i Norge?

Den viktigste oppgaven er å få øremerket de miljøavgiftene som egner seg og har effekt. Det bør ryddes opp i de vi allerede har og noen bør rett og slett fjernes.

– Hva bør gjøres for å overflødiggjøre bilkjøring i storbyene?

Bilkjøring er langt unna å kunne overflødiggjøres, men et vellutviklet kollektivsystem vil bidra til å redusere bilkjøring, noe Oslo er et eksempel på.

– Hvilke liberalistiske klassikere kan du ikke unnvære i sommer?

Ayn Rand’s Kildens utspring.

– Dagbladet setter for tiden opp en liste over ”bøkene som endret Norge”. Hvilken bok mener du burde stått på listen?

Fortsatt Kildens utspring.

– Synes du det er dokumentert at de er klimaendringer på gang – og at de er menneskeskapte?

Klimaendringer er dokumentert, men ikke at de kun er menneskeskapt. Vi har hatt klimaendringer så lenge jorden har eksistert.

– Hvem er den verste av statsrådene i den sittende regjering?

Mange statsråder bør byttes ut. Faktisk hele regjeringen så fort som overhodet mulig.

– Hvilken av de ikke-sosialistiske partilederne er minst sansynlig som statsminister efter valget neste år?

Det ville være en hån mot velgerne om det ble Lars Sponheim hvertfall.

– Hvilket parti ser du helst at ikke deltar i regjeringen efter valget neste år?

De rød-grønne partiene bør avløses.

– Hvem ville du helst sett som statsminister hvis du kunne velge på øverste hylle?

Det må selvsagt bli en fra eget parti. Fremskrittspartiet er rede til å ta ansvar.

– Hvilket norsk medium er minst dårlig på å dekke amerikansk politikk?

Jeg syns generelt at norske medier ikke er særlig gode på å dekke bredden i amerikansk politikk. Internasjonale kilder er bedre.

– Hvorfor blir ikke Barack Obama USAs neste president?

Fordi Mc Cain er klarere i talen og fremstår mer handlekraftig.

– Efter at Radovan Karadzic er sendt til Haag-domstolen, hvem er den neste som bør havne på tiltalebenken der?

Ratko Mladic er en av flere som burde stilles til ansvar for overgrep mot menneskeheten.

– Hvem synes du vi hører for lite til i den offentlige debatten?

Flere som sliter med problemer innen helsevesenet, rusmisbrukerne og personer med psykiske lidelser.

– Hvorfor vil norsk kulturliv overleve Ulf Erik Knudsen som kulturminister?

Fordi FrP vil ha et systemskifte hvor penger brukes på breddekulturen. Vi vil ha lavere skatter og avgifter og la folk i større grad selv bestemme hva de bruker penger på.

– Efter endringene i Ekteskapsloven m.m. – er det mer igjen å gjøre for å inkludere homofile og lesbiske i samfunnet?

FrP er mot endringene i ekteskapsloven, selv om det fortsatt eksisterer for mange fordommer mot homofile.

– Har du svarene klare om du skulle bli intervjuet i ”På nattbordet”-spalten i Dagens Næringsliv?

Hadde hvertfall svar sist de ringte.

– Hvem burde vi stille disse spørsmålene til, foruten deg?

Kristin Halvorsen.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Hr. J. Coisy
Hr. J. Coisy
13 years ago

Siv har alle de riktige meningene for å skaffe seg 50% av velgermassen. Selv ikke innbarka sosialdemokrater kan bli støtt av hennes svar.

Når Siv har skaffet partiet sitt flertall i Stortinget, hvor mange hundre tusen offentlige ansatte vil hun sparke det første året? 1? 2? 3?

Jeg håper hun sparker hele gjengen og privatiserer forsvaret og domstolene.

trackback
13 years ago

[…] Michelsen Hege Storhaug Torbjørn Røe Isaksen Bent Johan Mosfjell Anne Solsvik Dag Ekelberg Siv Jensen Hjorten Vegard Martinsen Trine Skei Grande Hanne Blåfjelldal Jan Mesicek Jan Simonsen Trine […]

Einar
Einar
13 years ago

Hmm.. Å privatisere domstolene har jeg aldri hørt om før. Hadde vært spennende å høre hvordan det skulle foregått…

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
13 years ago

Einar; når det gjelder folkeovertagelse (privatisering) av domstolene er følgende å bemerke: Allerede dagens sivilprosesslovgivning åpner i og for seg for dette, ved at man i visse typer saker tillater såkalte voldgiftsdomstoler. Dette betyr at to eller fler kontraktsparter blir enige om at en evt. uenighet dem imellom om forhold vedrørende kontrakten, skal avgjøres av en voldgiftsrett. Voldgiftsretten består av personer kontrahentene selv blir enige om, og avgjørelsen kan ikke ankes. Det er interessant at venstreorienterte personer – som vanligvis er svært skeptiske til folkeovertagelser – er positive til voldgiftsdomstoler innenfor næringslivsjusen. Begrunnelsen er gjerne følgende spørsmål: «Hvorfor skal disse… Read more »

Fra arkivet