Magasin

Før høsten. Idag: Siv Jensen

Før høsten er et kort intervju med personer som forhåpentligvis kan si noe fornuftig selv i sommervarmen. Må ikke forveksles med sommerintervjuene i medstrømsmedia.

Dagens gjest er Siv Jensen. Hun er formann i Fremskrittspartiet.

– Spiser du helst norske eller utenlandske jordbær?

Norske jordbær er de aller beste, men tilgangen er svært begrenset så det blir utenlandske også.

– Hvilket land legger du helst ikke ferien til?

Jeg har som ambisjon å besøke flest mulige land i løpet av livet. Men vil nok styre unna konfliktområder.

– Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk lov?

Fremskrittspartiet har vært kritisk til direktivet og er bekymret over at det går for langt i å overvåke enkeltmennesker.

– Hvilken miljøavgift mener du bør innføres/forhøyes i Norge?

Den viktigste oppgaven er å få øremerket de miljøavgiftene som egner seg og har effekt. Det bør ryddes opp i de vi allerede har og noen bør rett og slett fjernes.

– Hva bør gjøres for å overflødiggjøre bilkjøring i storbyene?

Bilkjøring er langt unna å kunne overflødiggjøres, men et vellutviklet kollektivsystem vil bidra til å redusere bilkjøring, noe Oslo er et eksempel på.

– Hvilke liberalistiske klassikere kan du ikke unnvære i sommer?

Ayn Rand’s Kildens utspring.

– Dagbladet setter for tiden opp en liste over ”bøkene som endret Norge”. Hvilken bok mener du burde stått på listen?

Fortsatt Kildens utspring.

– Synes du det er dokumentert at de er klimaendringer på gang – og at de er menneskeskapte?

Klimaendringer er dokumentert, men ikke at de kun er menneskeskapt. Vi har hatt klimaendringer så lenge jorden har eksistert.

– Hvem er den verste av statsrådene i den sittende regjering?

Mange statsråder bør byttes ut. Faktisk hele regjeringen så fort som overhodet mulig.

– Hvilken av de ikke-sosialistiske partilederne er minst sansynlig som statsminister efter valget neste år?

Det ville være en hån mot velgerne om det ble Lars Sponheim hvertfall.

– Hvilket parti ser du helst at ikke deltar i regjeringen efter valget neste år?

De rød-grønne partiene bør avløses.

– Hvem ville du helst sett som statsminister hvis du kunne velge på øverste hylle?

Det må selvsagt bli en fra eget parti. Fremskrittspartiet er rede til å ta ansvar.

– Hvilket norsk medium er minst dårlig på å dekke amerikansk politikk?

Jeg syns generelt at norske medier ikke er særlig gode på å dekke bredden i amerikansk politikk. Internasjonale kilder er bedre.

– Hvorfor blir ikke Barack Obama USAs neste president?

Fordi Mc Cain er klarere i talen og fremstår mer handlekraftig.

– Efter at Radovan Karadzic er sendt til Haag-domstolen, hvem er den neste som bør havne på tiltalebenken der?

Ratko Mladic er en av flere som burde stilles til ansvar for overgrep mot menneskeheten.

– Hvem synes du vi hører for lite til i den offentlige debatten?

Flere som sliter med problemer innen helsevesenet, rusmisbrukerne og personer med psykiske lidelser.

– Hvorfor vil norsk kulturliv overleve Ulf Erik Knudsen som kulturminister?

Fordi FrP vil ha et systemskifte hvor penger brukes på breddekulturen. Vi vil ha lavere skatter og avgifter og la folk i større grad selv bestemme hva de bruker penger på.

– Efter endringene i Ekteskapsloven m.m. – er det mer igjen å gjøre for å inkludere homofile og lesbiske i samfunnet?

FrP er mot endringene i ekteskapsloven, selv om det fortsatt eksisterer for mange fordommer mot homofile.

– Har du svarene klare om du skulle bli intervjuet i ”På nattbordet”-spalten i Dagens Næringsliv?

Hadde hvertfall svar sist de ringte.

– Hvem burde vi stille disse spørsmålene til, foruten deg?

Kristin Halvorsen.

Mest lest

Arrangementer