Ukategorisert

Noen Elden-sitat i Myggen-saken

Advokat John Christian Elden mener politiet misbruker fullmaktene i saken mot Erik Mykland, en sak som har skapt krigsoverskrifter i aviser de siste dagene.

Ettersom Liberaleren er skeptisk til bruk av telefonavlytting og overvåking forøvrig, gir vi våre lesere noen gode Elden-sitat i Myggen-saken, hentet fra Dagbladet.

–Det virker som om de velger å bruke Erik Mykland. De lager et eksempel, og han mister ethvert rettsvern. Dette er bevisst misbruk av avlyttingsmateriale, sier John Christian Elden.

–Det er ikke dette som er meningen med telefon og romavlytting. Det skal brukes i de mest alvorlige forbrytelser. Her bruker de det mot en som sannsynligvis får en bot, sier John Christian Elden.

–Det er helt i strid med tankegangen. Det står formulert i alle lovforanledningene. Også Stortinget forutsatte at avlytting skulle brukes til å ta tunge kriminelle når de vedtok loven, sier John Christian Elden.

–Jeg har selv stilt spørsmålet i høyesterett: «Hva skjer hvis man straffeforfølger en person for besittelse av ett gram hasj på bakgrunn av avlyttingsmateriale». Da var svaret «Det er helt utenkelig, for påtalemyndigheten har skjønn». Denne saken viser at det skjønnet eksisterer ikke, sier John Christian Elden.

Mest lest

Arrangementer