Ukategorisert

Maktbase hos NRK

Denne uka har NRKs Brennpunkt-redaksjon lansert en interessant internettjeneste, «Maktbasen», der de har samlet informasjon om norske politikeres interesser i næringsvirksomhet og organisasjoner

Maktbasen setter sammen informasjon om lokal- og rikspolitikere fra flere datakilder, og presenterer informasjonen på en grafisk spennende og enkelt forståelig måte. I maktbasen kan du finne informasjon om lokalpolitikernes interesser i næringsvirksomhet, og stortingspolitikernes verv, næringsinteresser, og stemmegiving i Stortinget.

Man kunne selvsagt tenke seg at en slik database inneholdt ytterligere informasjon, f.eks om verv og interesser til partner og nær familie. Samtidig bør ikke en slik base ha for mye informasjon, personvernshensyn må stå sterkt som alltid.

Etter at basen ble publisert har det kommet opp forslag om at journalister også bør inkluderes i en slik maktbase, mellom annet har byråd Monica Mæland i Bergen foreslått dette.

Hva med ledere i næringsliv og forvaltning, store investorer, topper i forsvar og kirke? Alle prøver å påvirke politiske beslutninger i bestemte retninger, og det er nyttig å ha oversikt over skjulte agendaer og kryssende interesser.

Liberaleren, som er grunnleggende skeptisk til politikere sin evne til å prioritere «samfunnet» foran seg selv og sine egne interesser, synes det er bra at lisenspengene (som vi selvsagt er i mot), har blitt brukt til noe ganske nyttig og interessant. Vi håper at NRK Brennpunkt bruker mer tid og ressurser på å avsløre politikere som bruker sin posisjon til å prioritere seg selv og sine foran det norske folk. Det finnes nemlig garantert mange av dem.

Mest lest

Arrangementer