Ukategorisert

Sier nei til lisenspenger

Deler av kultur-Norge får for store skattefinansierte overføringer når paraplyorganisasjoner takker nei til lisenspenger fra selskap som driver med spill via internett.

Det finnes politikere på Stortinget som vil liberalisere dagens spillpolitikk. Både Venstre og Fremskrittspartiet ønsker en lisensordning hvor aktører i kultursektoren får andeler av omsetningen på spill via internett. For å få til en god fordelingsnøkkel og et regelverk, må selskapene få konsesjon for drift i Norge. Flere av de store selskapene som har norske kunder ønsker en slik kursendring velkommen.

Kommunal Rapport har en artikkel der flere sentrale kulturpersonligheter sier nei takk til lisenspenger fra selskap som ikke eies av den norske stat. Det betyr at kulturpersonlighetene forsvarer det Trond Giske kaller for narkotika. Deler av kultursektoren forsvarer omsetning med liten eller ingen kontroll, og er på linje med det politiske flertallet som tror det er mulig å hindre spill på internett gjennom å forby tjenester som norske forbrukere uansett benytter seg av.

Liberaleren er ikke på linje med politikere som ønsker en konsesjonsordning på spill. Vi ønsker et helt fritt marked, uten reguleringer. Linjen som Venstre og Fremskrittspartiet står for er uansett mye bedre enn politikken deler av kultureliten forsvarer for enhver pris.

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Toribio
Toribio
13 years ago

Hvis man skal være konsekvent betyr vel det også at man bør avvikle privat eiendomsrett til kulturprodukter som filmer og musikk, ettersom det er umulig å hindre piratkopiering i et globalisert og digitalisert verdenssamfunn? Det er bare et spørsmål.

trackback
13 years ago

probability of getting an ace in holdem…

mimeograph.Thessalonian?buttes uncountably bark:Doris …

Fra arkivet