Notiser

Hvorfor?

Finnes det noen gode argument for å flytte hovedstaden og statlig administrasjon til Trondheim? Betyr det reduserte statlige utgifter? Liberaleren får ikke et godt svar, men Kystpartiets leder vil likevel at Trondheim skal bli Norges nye hovedstad, ifølge Kommunal Rapport. Tåpelig symbolpolitikk!

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
toao
toao
13 years ago

Nå er det faktisk mulig å ha andre tanker i hodet enn reduksjon av statlige utgifter, også for liberalister. Et sentralt element i liberalistisk ideologi er at makten ikke skal samles, men spres. På den ene siden skal enkeltmennesker ha størst mulig makt over seg selv, og på den andre siden skal demokratiske institusjoners makt begrenses både av konstitusjonen og av maktbalanse mellom statens ulike avdelinger. I dette perspektivet er det svært betenkelig at statsmakten i Norge ikke bare er sterkt sentralisert, men også lokalisert innenfor et svært lite geografisk område i hovedstaden.

Fra arkivet