Ukategorisert

Unge Høyre vil utvide slaveriet

Landsstyret i Unge Høyre vedtok en resolusjon for kjønnsnøytral verneplikt. Dersom ungdomspartiet, mot formodning, skulle få tilslutning for resolusjonen, vil det bety at jenter skal tvinges inn i Forsvaret mot sin vilje.

Resolusjonen ble vedtatt mot 8 stemmer i landsstyret, melder UngeHoyre.no.

Heldigvis er Høyre på kollisjonskurs med Unge Høyre i denne saken. Eller det er Høyre som i vernepliktsaken forsvarer kvinnenes rett til egen kropp, og kvinnenes rett til avtalefriheten gjennom å kunne takke ja eller nei til et jobbtilbud.

For Liberaleren er det et dårlig argument at kvinner skal avtjene verneplikt fordi en del menn må gjennomføre en slik tjeneste. Verneplikt handler ikke om likestilling eller likebehandling. Det viktigste er at enkeltmennesket får bestemme over seg selv. Å utvide ordningen betyr at kvinner må underkaste seg et slaveri, fordi staten har bestemt det.

Verneplikt er en form for voldtekt av individene. Det er svært beklagelig at Unge Høyre oppfordrer til voldtekt av kvinner.

Tags:

Mest lest

Arrangementer