Ukategorisert

Vil bevare fylkeskommunen

Regjeringen fortsetter å pøse ut skattefinansierte penger til byråkrati. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet vil ha tre forvaltningsnivå. Det betyr at alle fylkeskommunene skal bestå.

Fylkeskommunen er et unødvendig ledd i forvaltningen. Alle oppgavene som fylkeskommunene har kan overføres til andre, både til private aktører, staten og kommunene. Mens regjeringen kaller Ot.prp. nr. 10 for flere muligheter regionalt, kaller Liberaleren dette for å sløse. Politikere som ønsker å effektivisere offentlig sektor, kan starte med å legge ned fylkeskommunene. Regjeringen ønsker en ineffektiv offentlig sektor, og beviser det med å opprettholde tre forvaltningsnivå.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Remi
Remi
13 years ago

Regjeringen har jo nevnt at de ønsket effektivisering av statlige organer.
Pussig at byråkratkostnadene har økt brutalt da?

IvarE
IvarE
13 years ago

JA, *ett* av nivåene er unødvendig. Men hvilket? Forslaget om å fjerne fylkeskommunene og i steden opprette fem regioner ville ikke ha endret dette på noen som helst måte.

Det store problemet er alle småkommunene som er komplett umulige å drifte på en økonomisk forsvarlig måte! Som faktisk er tilnærmet umulige å drifte!

Hvorfor ikke tvangssammenslå en haug småkommuner, hvis man virkelig ønsker en effektivisering?
Det mest fornuftige ville ha vært å gå enda lengre, nemlig å fjerne kommunene fullstendig, og heller overføre kommunenes oppgaver til fylkesnivå!

Fra arkivet