Ukategorisert

Vil bevare fylkeskommunen

Regjeringen fortsetter å pøse ut skattefinansierte penger til byråkrati. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet vil ha tre forvaltningsnivå. Det betyr at alle fylkeskommunene skal bestå.

Fylkeskommunen er et unødvendig ledd i forvaltningen. Alle oppgavene som fylkeskommunene har kan overføres til andre, både til private aktører, staten og kommunene. Mens regjeringen kaller Ot.prp. nr. 10 for flere muligheter regionalt, kaller Liberaleren dette for å sløse. Politikere som ønsker å effektivisere offentlig sektor, kan starte med å legge ned fylkeskommunene. Regjeringen ønsker en ineffektiv offentlig sektor, og beviser det med å opprettholde tre forvaltningsnivå.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer