Ukategorisert

En vanvittig eksempel

Reklamen hadde vært ulovlig hvis bevillingsinnehaveren hadde annonsert med ”salg av Mack-øl og vin”. Når det kun står ”salg av øl og vin” er budskapet lovlig. Vanvittig!

På lørdag er det Den store kinodagen. Mange kinoer i bygde-Norge legger opp til spesielle arrangement på dagen. Nordkapp kommune er en av dem som benytter sjansen. Nordkapp kino har annonsert med ”salg av øl og vin” på arrangementet. Dette fikk Liberaleren til å stusse, ettersom alkoholloven § 9-2 skisserer et forbud på reklame for alkoholholdig drikk.

Vi tok kontakt med Helsedirektoratet, og snakket med Kristine Farstadvoll. Vi fryktet det verste ettersom vi har skrevet om saker og hørt om saker der direktoratet har hevet pekefingeren. Det er umulig å glemme sakene der Hansa måtte stoppe en reklamekampanje for vørterøl eller da Hansa måtte fjerne logoen fra setene på Brann stadion, en sak fra NRK. Til tross for dårlige minner ble vi tatt godt imot av rådgiver Kristine Farstadvoll. Hun bekreftet vår oppfatning av alkoholloven § 9-2, men la til at alkoholforskriften § 14-3 lister opp unntak fra forbudet. Ifølge § 14-3 nr. 3 kan salgs- og skjenkesteder annonsere med stedets adresse og åpningstider samt bevillingsrettigheter. Det siste betyr at det kan annonseres med at det stedet selger øl, vin og brennevin.

Konklusjonen er at ”salg av øl og vin” er lovlig, mens salg av for eksempel Mack-øl er ulovlig. Hvorfor gjøre det lett og riktig, når det kan gjøres vanskelig?

For øvrig er Liberaleren skeptisk til Den store kinodagen fordi offentlig sektor ikke skal drive som aktør i næringslivet når man samtidig legger rammene for næringsvirksomhet. Å drive kino med servering er absolutt en næringsaktivitet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer