Ukategorisert

Kommuneøkonomien er svak

Regjeringen skryter av en voldsom skattefinansiert satsing på kommunesektoren. Satsingen gir ikke gode resultat.

–Mange kommuner opplever situasjonen som trang, og enkelte kommuner har problem med å få hjulene til å gå rundt. Vi frykter at når året er omme, så vil vi se flere kommuner med negative resultat. Konsekvensen blir at flere kommuner blir satt under statlig administrasjon, sier administrerende direktør i KS, Olav Ulleren til NRK.

Statlig administrasjon betyr ROBEK-listen. ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra staten for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Medlemskap i ROBEK betyr betydelig mindre spillerom for lokalpolitikerne.

Ifølge en pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet fra september 2008, er 41 kommuner en del av ROBEK. KS mener listen blir lengre i 2009, og skjer det har regjeringen, der Senterpartiet deltar, ført en mislykket politikk ovenfor kommunene.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet skal ikke ha hele skylden for problemene en del kommuner har. Mange kommunepolitikere er dårlige til å foreta prioriteringer mellom byrder og knappe goder. Det betyr straff gjennom dårlig økonomi. Samtidig har staten gitt kommunene dårlige arbeidsvilkår gjennom en voldsom sentralstyring.

Liberalerens redaktør, Per Aage Pleym Christensen, skrev artikkelen Lokalpolitiker – lite å trakte etter i 2006. Artikkelen er like aktuell i dag.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Nyland
13 years ago

Det er ikke lett å være lokalpolitiker når man ikke er herre i eget hus. Det er en gjettekonkuranse hver høst om hvor mye penger man får og hvilke nye oppgaver man blir tildelt (uten 100% finansiering). Det er egentlig utrolig at man gidder å bruke sin dyrebare tid på lokalpolitikk under slike forhold, men vi gjør vårt aller beste. Denne helga blir brukt til å forberede kommunestyremøte på mandag kveld fra 1830 – 2230. Da vet man hva den kvelden ble brukt til

Piris
Piris
13 years ago

«Det er ikke lett å være lokalpolitiker når man ikke er herre i eget hus.» Helt enig !
Kan likså godt fjerne lokal politikken ..

Gunnar Andreassen
13 years ago

Vi trenger kommunene, ikke like sikker på fylkene. Uansett bør lokalpolitikerne fokusere på kjernetjenestene til innbyggerne.

Fra arkivet