Ukategorisert

Kommuneøkonomien er svak

Regjeringen skryter av en voldsom skattefinansiert satsing på kommunesektoren. Satsingen gir ikke gode resultat.

–Mange kommuner opplever situasjonen som trang, og enkelte kommuner har problem med å få hjulene til å gå rundt. Vi frykter at når året er omme, så vil vi se flere kommuner med negative resultat. Konsekvensen blir at flere kommuner blir satt under statlig administrasjon, sier administrerende direktør i KS, Olav Ulleren til NRK.

Statlig administrasjon betyr ROBEK-listen. ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra staten for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Medlemskap i ROBEK betyr betydelig mindre spillerom for lokalpolitikerne.

Ifølge en pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet fra september 2008, er 41 kommuner en del av ROBEK. KS mener listen blir lengre i 2009, og skjer det har regjeringen, der Senterpartiet deltar, ført en mislykket politikk ovenfor kommunene.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet skal ikke ha hele skylden for problemene en del kommuner har. Mange kommunepolitikere er dårlige til å foreta prioriteringer mellom byrder og knappe goder. Det betyr straff gjennom dårlig økonomi. Samtidig har staten gitt kommunene dårlige arbeidsvilkår gjennom en voldsom sentralstyring.

Liberalerens redaktør, Per Aage Pleym Christensen, skrev artikkelen Lokalpolitiker – lite å trakte etter i 2006. Artikkelen er like aktuell i dag.

Mest lest

Arrangementer