Ukategorisert

Bomskudd!

I dag vedtok Odelstinget kriminalisering for kjøp av sex. Politikerne ønsker ikke at personer skal kunne inngå frivillige avtaler.

Storinget.no vil det komme mer informasjon om saken og fra debatten. Neste steg er Lagtinget. Når behandlingen i Lagtinget er ferdig, har politikerne gjort mesteparten av jobben og Norge får et nytt forbud som begrenser avtalefriheten.

Liberaleren har vært imot dette forbudet. Ikke først og fremst fordi vi er glade for at voksne personer kjøper sex, men fordi vi forsvarer avtalefriheten. I tillegg er det ingen ting som tyder på at et forbud fungerer slik det er tenkt.

Sverige, som vedtok en lignende lov i 1999, har fått en lov til ingen nytte.

Helt frivillig
Liberaleren har i dag snakket med ”Randi” i Oslo. Hun er det som mange omtaler som prostituert. Hun leier en leilighet og har faste partnere.

–Vedtaket får ingen konsekvenser for meg eller mine partnere. Jeg får besøk av faste personer. Jeg jobber ikke for bakmenn og ingen kommer til å kunne bevise at jeg får penger fra dem som besøker meg, sier ”Randi” til Liberaleren.

–Jeg synes synd i dem som ikke har de samme forholdene som jeg har. Loven er et bomskudd, sier ”Randi”.

Legg merke til at ”Randi” bruker ordet partnere, istedenfor kunder.

Samtalen med ”Randi” hadde vi klokken 19:30, noen timer før debatten var over i Odelstinget.

44 stemte for loven, 28 stemte imot.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer