Ukategorisert

Hanssens brannfakkel

omtales som toppsak i flere medier: Helseminister Bjarne Håkon Hanssen vil vurdere utdeling av heroin til tunge rusmisbrukere. At helseministeren er åpen for å vurdere forslaget, som er blitt møtt med avsky og/eller latterliggjøring, er positivt. Det er umulig å unngå debatten, efter dette.

Det er til Dagbladet at Hanssen kommer med sine kommentarer. Det er flere som har bidratt til å åpne øynene hans. Både rusavhengige og deres familie, såvel som et 14 år langt prosjekt i Sveits, og avgjørelsen om at Danmark skal begynne med et tilsvarende prosjekt neste år. Hanssen er blant dem som ofte passerer rusmiljøet på «Plata» ved Oslo Sentralbanestasjon. Enhver som går forbi denne forhutlede forsamlingen innser at dette er et liv som ikke er mennesker verdig.

Et samfunn kan bli målt på måten den behandler sine svakeste. I så måte viser nevnte rusmiljø at Norge står til stryk.

Debatten om henholdsvis avkriminalisering og legalisering har gått i flere tiår. I Norge har den liksom aldri tatt av – bortsett fra i Unge Venstre/Venstre, og i Fremskrittspartiets Ungdom. I Norge lever den urealistiske visjonen om et rusfritt samfunn videre.

Visjonen er urealistisk fordi den overser at mennesker til alle tider har ruset seg, av religiøse grunner, for sosialt samvær, eller av personlige grunner. Å vite hvorfor det enkelte individ ruser seg, er umulig for samfunnet å få oversikt over. Å hindre rus er nærmest umulig. Bedre blir det ikke av at myndighetene behandler ulike rusmidler forskjellig, avhengig av hva som er sosialt akseptert og ikke. Det betyr at flertallet setter standarden for hvilken rus og hvilke rusmidler som er akseptable å bruke.

Til tross for historiske belegg (empiri) for at forbud ikke virker, tviholder tilhengerne av nullvisjonen på forbud. Og tvang overfor dem som misbruker rus. Hva mer er, de som ikke er så tungt belastet med rusmisbruk at de kan tvangsbehandles skal rammes av straff for å bruke rusmidler som flertallet ikke aksepterer.

Forhåpentligvis kan helseministerens utspill bidra til at debatten ikke lenger kan stanses, eller synspunktet stigmatiseres.

Liberaleren skal gjøre sitt for at debatten kan gå videre.

Les andre artikler på Liberaleren om avkriminalisering.

Tags:

Mest lest

Arrangementer