Ukategorisert

Heroinutdeling virker

Forskningen på virkningene av utdeling av heroin til tunge misbrukere i Sveits, Nederland, Tyskland og Canada er ganske entydige. Helsetilstand og sosial funksjonsevne bedres og kriminaliteten går ned, og heroinprogrammene virker bedre enn metadon, skriver Jan Arild Snoen hos Minerva.

Snoen har et formål med artikkelen, nemlig å oppsummere hva forskningen kan fortelle oss. Han kommer også med egne konklusjoner.

Med bakgrunn i liberalistisk ideologi er det mulig å være motstander av utdeling av skattefinansiert heroin. Argumentet kan være at skatt ikke skal finansiere et tilbud som Ola Elvestuen, Torbjørn Røe Isaksen og Jan Arild Snoen tar til ordet for. Trioen har fått drahjelp i debatten av helseminister Bjarne Håkon Hanssen.

Liberaleren ønsker seg en stor debatt om narkotikapolitikken. I dette landet har de fleste en urealistisk visjon om et rusfritt samfunn. Det er på tide det politiske flertallet tar et oppgjør med eget standpunkt.

Tags:

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Torbjørn Busæt
13 years ago

FAKTA om RUSog RUSMIDLER ? Anonymt og uten pekefinger.

Send SMS eller RING 08588

Remi
Remi
13 years ago

I utgangspunktet er jeg sterkt imot dette (feil bruk av skattepenger), men jeg ser også at dette kan gjøre det slik at de kommer tilbake i samfunnet, får seg jobb, osv.
Altså det kan også sees på som en investering.

Piris
Piris
13 years ago

Jeg syns dette er bedre om det bidrar til
å redusere kriminaliteten ; Innbrudd etc

Fra arkivet