Ukategorisert

KrF – en fare for lokaldemokratiet

Dersom Kristelig Folkeparti får tilslutning for forslaget som stortingsrepresentant Hans Olav Syversen foreslår, er det en krenkelse av lokaldemokratiet. Det kan også bety en restriktiv alkoholpolitikk.

Kristelig Folkeparti vil at politiets anbefalinger om skjenkebevilling ikke skal overprøves av kommunene, skriver Kommunal Rapport.

I vinter ville politiet i de store byene stoppe skjenkingen av alkohol klokken 01:00, en sak som Liberaleren omtalte 12. februar 2008. Hvis Syversen får flertall for forslaget, vil politiet kunne bestemme skjenketidene i kommunene. Politiet er ikke på valg, og er heller ikke en kommunal etat. Å flytte makt fra kommunestyrene til en statlig etat er et grovt angrep mot lokaldemokratiet.

Dagens system med skjenkebevillinger er en dårlig ordning, men Kristelig Folkeparti ønsker et system som er mye verre. Lensmannen skal avgjøre skjenkesaker. Måtte gud forby iliberale lensmenn!

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Myten om Says lovMyten om Says lov
    Ingen seriøse frimarkedstilhengere tror på Says lov – at tilbudet skaper sin egen etterspørsel og at overproduksjon derfor er umulig. Ikke engang Say trodde på Says lov.
  • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
    Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.
  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.