Ukategorisert

Slutt på snøscooterkjøring?

I regjeringen og i miljøet på Stortinget er det nå debatt om en ny lov om motorferdsel. Hvis Direktoratet for Naturforvaltning får igjennom sine forslag, kan det bli slutt på rekreasjonskjøring med snøscooter.

Høsten 2007 gjennomførte Frode Rydningen, et opprop mot forslaget som Direktoratet for Naturforvaltning sendte ut på høring. Oppslutningen var enorm, og mange brukte sterke ord mot direktoratet i debatten som fulgte i kjølvannet av oppropet.

Nå har Direktoratet for Naturforvaltning levert tilrådingen til nytt lovverk til Miljøverndepartementet. I ett av punktene i tilrådingen kommer det klart frem at direktoratet ønsker et forbud mot motorferdsel for fornøyelsens skyld, eller det som også kalles rekreasjonskjøring med snøscooter.

I det omtalte punktet står det følgende:
Motorferdsel for fornøyelsens skyld (rekreasjonskjøring) og generell persontransport blir ikke tillatt. Det blir ikke åpnet for etablering av rekreasjonsløyper for snøskutere.i større deler av landet enn i dag.

Fremskrittspartiet har gang på gang foreslått at kommunene skal få bestemme løypenettet i egen kommune. Det betyr at Fremskrittspartiet, og alle som er enige med FrP, må være våken i prosessen som er i gang i forbindelse med den nye loven. Får Direktoratet for Naturforvaltning flertall for sitt syn, vil kommunene miste alt av innflytelse når det gjelder snøscooterløyper til rekreasjonskjøring.

Mest lest

Arrangementer