Ukategorisert

Slutt på snøscooterkjøring?

I regjeringen og i miljøet på Stortinget er det nå debatt om en ny lov om motorferdsel. Hvis Direktoratet for Naturforvaltning får igjennom sine forslag, kan det bli slutt på rekreasjonskjøring med snøscooter.

Høsten 2007 gjennomførte Frode Rydningen, et opprop mot forslaget som Direktoratet for Naturforvaltning sendte ut på høring. Oppslutningen var enorm, og mange brukte sterke ord mot direktoratet i debatten som fulgte i kjølvannet av oppropet.

Nå har Direktoratet for Naturforvaltning levert tilrådingen til nytt lovverk til Miljøverndepartementet. I ett av punktene i tilrådingen kommer det klart frem at direktoratet ønsker et forbud mot motorferdsel for fornøyelsens skyld, eller det som også kalles rekreasjonskjøring med snøscooter.

I det omtalte punktet står det følgende:
Motorferdsel for fornøyelsens skyld (rekreasjonskjøring) og generell persontransport blir ikke tillatt. Det blir ikke åpnet for etablering av rekreasjonsløyper for snøskutere.i større deler av landet enn i dag.

Fremskrittspartiet har gang på gang foreslått at kommunene skal få bestemme løypenettet i egen kommune. Det betyr at Fremskrittspartiet, og alle som er enige med FrP, må være våken i prosessen som er i gang i forbindelse med den nye loven. Får Direktoratet for Naturforvaltning flertall for sitt syn, vil kommunene miste alt av innflytelse når det gjelder snøscooterløyper til rekreasjonskjøring.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Karl Otto
Karl Otto
13 years ago

For oss som elsker å gå på ski på fjellet. Nyte fjellheimen, stillheten, oppkjørte løyper, og kosen med å sette seg ned med en kopp kaffe, og en kvikk lunch, vil forbud for rekrasjonskjøring være helt perfekt. Men det skal gis dispensasjon for personer med handicap, men da ma disse akseptere at det blir organisert kjøring. Med det mener jeg at den kan ikke være slik at en hver med handicap skal kunne eie, og kjøre en snøscooter.Det må kunne la seg ordne med felles turer. I nord Sverige (Kiruna området) drar folk over grensen til Norge for å gå… Read more »

IvarE
IvarE
13 years ago

I praksis er det allerede total-forbud mot rekreasjonskjøring med snøscooter i størsteparten av Norge. Skal man gå et eneste hakk lenger, måtte det bli å også forby nyttekjøring, så jeg har virkelig vondt for å forstå Karl Ottos klaging her! Og ser du på Nord-Sverige, så forholder det seg da vitterlig stikk motsatt. Snøscooteren er flittig brukt, men du finner ikke mange som ser den som en plage. Tvert imot! Med de enorme, åpne viddene burde vi tvert imot gå motsatt vei, og i mye større grad slippe scooterene fri. Begrensninger på bruk i tettbygde hyttegrender kan jeg forstå, men… Read more »

Thor Johnsen
Thor Johnsen
13 years ago

Bjørn Magne seier: «For øvrig kan en bruke samme argumentasjon på sjøen. For noen er robåt rekreasjon, men vi kan ikke forby hestekrefter på sjøen fordi robåten er hellig for noen» Dette er det merkelegaste argumnetet eg stadig høyrer: Fordi hestekreftene har laga eit helvete på sjøen, så dei versågod får gjere det på fjellet og! Og Ivar E seier: «Med de enorme, åpne viddene burde vi tvert imot gå motsatt vei, og i mye større grad slippe scooterene fri.» Problemet er berre at mens ein i visse delar av Finnmark og i alle fall i Nord-Sverige har desse enorme… Read more »

Fra arkivet