Ukategorisert

Se til Finland

Fra nyttår slår mange finske kommuner seg sammen. Antallet går fra 415 til 348 kommuner, melder Kommunal Rapport.

På dette området bør norske politikere se til Finland. Færre kommuner kan gi effektiv drift i kommunesektoren. To administrasjoner blir til èn, for å forklare fordelen på en enkel måte. En effektiv offentlig sektor kan gi borgerne reduserte skatter og avgifter, noe som betyr mer frihet for de aller fleste av oss.

Finland har ikke fylkeskommuner slik som Norge har, men kommunene er pålagt interkommunalt samarbeid i større grad enn det som er vanlig her hjemme.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer