Notiser

Arbeiderpartiet = dyrt for borgerne

Etter at Arbeiderpartiet fikk makten i Sametinget, har utgiftene til administrasjon økt betydelig. 53,2 millioner kroner i 2005 til 81,2 millioner kroner i 2009, viser tabeller som NRK har utarbeidet. Utviklingen er den samme for dagens regjering som elsker å bruke skattefinansierte penger på administrasjon.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami