Ukategorisert

De tapte muligheters regjering

I en kommentar på liberaleren.no mener Per Aage Pleym Christensen at jeg og Venstre sutrer over at regjeringen ikke tar hensyn til de forslagene som opposisjonen fremmer i Stortinget. Jeg sutrer ikke, men formidler det som faktisk foregår.

Av Borghild Tenden (V), nestleder i Stortinget transport- og kommunikasjonskomité.

Gjennom tre år med den sittende regjeringen og særlig med samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) har vi opplevd gang på gang at opposisjonens forslag stemmes ned. Samtidig har Venstre og de forrige regjeringspartiene blitt beskyldt for å være roten til alle de utfordringene vi står ovenfor innenfor samferdselspolitikken. Etter å ha sittet ved makten i tre år er det regelrett ansvarsfraskrivelse.

Det er positivt at regjeringen har plusset på satsingen på samferdsel, men til tross for at regjeringen har hatt tidenes handlingsrom i budsjettene, gikk vi i 2008 ut av et rekordår med innstillinger og forsinkelser i togtrafikken. Aldri før har det vært dårligere tilstander på jernbanen i følge jernbaneverkets statistikk. I fjor opplevde vi også en dramatisk økning i antallet skadde og drepte i trafikken. Stadig flere rammes hardt av andres uansvarlige adferd langs veiene.

Det er et tankekors at resultatene blir svakere mens pengebruken øker, og at regjeringen har stanset en rekke av de omstillingene og de moderniseringstiltakene som forrige regjering og Storting satte i gang innenfor veg og jernbane. Regjeringen har heller ikke presentert sitt alternativ for hvordan jernbanen skal moderniseres eller hvordan vi skal får mer igjen for pengene i vegsektoren. Løftene om såkalt prosjektfinansiering for mer sammenhengende og effektiv utbygging er fremdeles i det blå. Det eneste ærend den sittende regjeringen har hatt er å stanse moderniseringstiltak og å øke pengebruken. Dagens regjering vil gå inn i historien som de tapte muligheters regjering.

Venstre sutrer ikke. Vi bryr oss om landet vårt og det er trist å se at de på område etter område går i feil retning. Venstre har foreslått en rekke tiltak for å modernisere og fornye samferdselspolitikken. Vi har foreslått nødvendige omstillinger og strukturendringer innenfor både veg og jernbane. Dessverre må vi konstatere at vi snakker for døve ører til en regjering som helst hadde sett at klokken ble skrudd tilbake.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer