Ukategorisert

Dårligere kår for lokalpolitikk

Drømmen om at kommunene skal få fastsette egne valgdatoer, fremstår i dag som helt urealistisk.

Allerede i 2003 tok Per Aage Pleym Christensen, redaktør i Liberaleren, til ordet for at kommunene skulle få fastsette egne valgdatoer. Siden den gang har vi fulgt opp med flere artikler, uten resultat. I dag ble det kjent at et flertall i programkomiteen til Arbeiderpartiet ønsker felles valgdag for lokal- og stortingsvalg.

Felles valgdag for lokal- og stortingsvalg, vil bety at de sentrale politikerne styrer showet i større grad enn det som har vært vanlig. Siv Jensens meninger blir viktig i Alta, for velgere som egentlig skal stemme på Bjørn Odden.

–Felles valgdag vil øke den lave valgdeltakelsen i lokalvalg, som er et demokratisk problem i Norge. Det vil styrke legitimiteten til lokaldemokratiet og alle de viktige beslutningene som tas her, sier Arbeiderpartiets Helga Pedersen til Kommunal Rapport.

Felles valgdag vil sette kommunevalget i skyggen av stortingsvalget!

Tags:

Mest lest

Arrangementer