Ukategorisert

Datalagringsdirektivet må innføres – si nei!

Regjeringen valgte ifjor en vente og se-holdning til spørsmålet om EUs direktiv om datalagring skal innlemmes i norsk lov. Nå har EU-domstolen talt, og Irland tapte i saken som var anlagt mot EU-kommisjonen. Direktivet innføres. Da må regjeringen stramme seg opp og si et klart og tydelig nei! I personvernets navn.


På denne tiden ifjor var interessen for og motstanden mot at EUs direktiv for datalagring skal bli en del av norsk lov, stor. Vox Populi lanserte et opprop, Liberaleren lanserte sin epostkampanje, og en Facebook-gruppe ble etablert. De store avisene arrangerte nettmøter med eksperter, det ble holdt debattmøter og seminarer.

I juni behandlet Stortinget et forslag fra FrP om å få en egen sak fra regjeringen om konsekvensene ved at direktivet skulle innlemmes. Stortinget valgte å ikke vedta noe forslag. Statsråden var uklar, men hennes personlige sekretær hadde tidligere på dagen gjort det klart at regjeringen ville vente med å ta stilling. Til saken Irland hadde anlagt mot EU-kommisjonen, for EU-domstolen var avgjort. Nå foreligger avgjørelsen. Det er ingen bønn. Direktivet innføres.

En rekke medier har oppslag om dette idag/igår: Vox Populi, VG, Nationen, Computerworld, Nettavisen, Teknofil, og Halden Dagblad gjengir en NTB-melding.

Enkelte har allerede synspunktene på hva som nå må skje, klare. Som f.eks Unge Venstres tidligere leder Lars-Henrik Michelsen.

På tide å si et klart og tydelig nei!
Avgjørelsen regjeringen har ventet på, er kommet. Avgjørelsen var trist, men gjør det nødvendig å markere en klar og utvetydig holdning. Nå er tiden kommet til å skille mellom hvem som er ekte venner og beskyttere av personvernet, og hvem som kun prøver å vinne velgere på å påberope seg denne saken.

Målet må være at regjeringen sier et klart og utvetydig nei til at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. Om nødvendig må det nedlegges veto mot direktivet.

Denne kampen skal vi vinne!
Et par uker efter at Stortinget behandlet forslaget fra FrP ble FRA-loven vedtatt i Sverige. Tross enorm motstand fra den 5.statsmakt (bloggerne) og stor strid internt i regjeringspartiene gikk loven gjennom. Denne går ennå lenger enn Datalagringsdirektivet.

I Norge bør bloggerne i allianse med andre gode krefter vinne kampen for personvernet. Den synergieffekten som ble brukt med suksess i kampen mot innskrenket ytringsfrihet bør kunne brukes også nå.

Vi vil minne om at sterke navn og institusjoner er på plass allerede; Datatilsynet med Georg Apenes i spissen, Personvernkommisjonen, IT-guru Gisle Hannemyr. For å nevne noen. Partier som Venstre, FrP, SV, og KrF er motstandere av direktivet.

Over 10 000 har signert oppropet til Vox Populi. Facebook-gruppen mot direktivet har over 17 000 medlemmer. Hvis disse også brukte Liberalerens epostkampanje ville politikerne nærmest drukne i meldinger fra velgere som krever at direktivet ikke skal bli en del av norsk lov. Vi ser behovet for at oppropet, Facebook-gruppen og epostkampanjen bør samordnes, og ser nå på mulighetene for dette.

Motstanden mot innføring av direktivet bør inn i partiprogrammene som vedtas denne våren. Du som leser dette og er medlem eller aktiv i et parti; husk at toget for endringsforslag til partiprogrammene går i disse dager. Sett igang og skriv! Husk at det skal være veto mot direktivet, om nødvendig.

Spørsmålet om datalagringsdirektivet skal inn i norsk lov bør være et tema på samtlige valgmøter uansett parti gjennom hele valgkampen. Skal du på et møte, evt. være publikum i TV, eller får mulighet til å sende inn spørsmål til nettmøter, så er dette temaet du skal spørre om.

Liberalerens epostkampanje er det fortsatt fullt mulig å benytte seg av. Send tekstforslaget til samtlige stortingsrepresentanter i ditt fylke, samt ansvarlig statsråd Liv Signe Navarsete, justisminister Knut Storberget (hvem skal beskytte personvernet om ikke ham?), utenriksminister Jonas Gahr Støre og statsminister Jens Stoltenberg. Fortell oss gjerne om hvilket svar du får!

Denne kampen skal vi vinne – for din og min frihet, og for personvernet!

Mest lest

Arrangementer