Ukategorisert

FrP med standardsvar – som ikke holder

Jeg (og flere andre) har mottatt svar fra Per Sandberg, som er 1.nestformann, og leder i FrPs programkomite. Svaret er sannsynligvis et standardsvar, som også er gjengitt på bloggen til Vox Populi, av en annen FrP’er enn Sandberg. Han hevder saken om datalagringsdirektivet blir avgjort i denne stortingsperioden (altså før høstens valg). Er nå det så sikkert?


Tidligere idag sendte jeg epost til Sandberg. Teksten var hentet fra artikkelen med oppfordringen «Send epost til Siv Jensen!» som Liberaleren publiserte i eftermiddag.

Sandberg skrev:

«Hei!

Vårt vedtak fra landsmøte ligger fast., og er relatert til eksisterende program. Det nye programmet skal gjelder perioden 2010-13. Datakagringsdirektivet skal avklares i 2009, det er derfor vedtak fra landsmøte simen er gjeldende politikk.

Mvh
Sandberg»

Sannsynligvis står det ingenting i FrPs program fra 2005 – 2009 om datalagringsdirektivet (men jeg kan jo ta feil). Dermed er det landsstyreuttalelsen fra 2008 som dekker dette (antatte) tomrommet i partiprogrammet. Og slik skal det jo være; partiets nest høyeste organ vedtar aktuell politikk som utdyper eller utfyller partiprogrammet. Det kommer opp mange saker i en stortingsperiode, som programmet/partiet ikke har noe avklart politikk på.

Når det gjelder EUs datalagringsdirektiv, og spørsmålet om dette skal bli en del av norsk lov, så er FrPs landsstyreuttalelse helt patent.

Problemet er om Sandbergs svar holder som begrunnelse for ikke å ta med én setning om datalagringsdirektivet i programmet for neste stortingsperiode. Mitt svar er nei. Begrunnelsen holder ikke. Jeg må understreke at den er en antagelse, men den står til den blir motbevist.

Opprinnelig var fristen for å innlemme datalagringsdirektivet i norsk lov 01.mars. I juni fikk vi vite at regjeringen ville vente til EU-domstolen hadde kommet med sin avgjørelse i saken Irland hadde anlagt mot EU-kommisjonen. Den avgjørelsen ble kjent i begynnelsen av februar.

Medmindre regjeringen har klart å hemmeligholde en prosess for å forberede innlemmelsen av datalagringsdirektivet i norsk lov, tviler jeg på at de har kommet særlig langt. De er jo fortsatt dem som mener at direktivet kan holdes utenom EØS-avtalen. Juridiske avklaringer tar tid. Fristen til 01.mars rekker regjeringen uansett ikke. Selv om Stortinget i juni ifjor avviste FrPs forslag om en egen sak på direktivet, må den komme når regjeringen har gjort sitt arbeide med eventuell innlemmelse klart. Og ennå vet vi ikke hva regjeringen mener.

Spørsmålet er om regjeringen både rekker nødvendige juridiske avklaringer, saksforberedelser, gjøre seg opp sitt eget standpunkt – og fremme og få vedtatt saken i Stortinget før sommerferien.

Jeg tviler. Sterkt.

Derfor holder ikke Per Sandbergs begrunnelse.

Standpunkt til datalagringsdirektivet bør inn i partiprogrammene for neste stortingsperiode.

For sikkerhets skyld.

Og uansett om regjeringen skulle rekke hele prosessen jeg har beskrevet ovenfor, så vil presset både mot FrP og mot andre partier (som vi holder på å forberede), være en nyttig påminnelse om at denne saken engasjererer opinionen.

Det er altså ingen grunn til å slå seg til ro med forklaringen til Per Sandberg.

Fortsett presset! Send epost!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer