Ukategorisert

FrP med standardsvar – som ikke holder

Jeg (og flere andre) har mottatt svar fra Per Sandberg, som er 1.nestformann, og leder i FrPs programkomite. Svaret er sannsynligvis et standardsvar, som også er gjengitt på bloggen til Vox Populi, av en annen FrP’er enn Sandberg. Han hevder saken om datalagringsdirektivet blir avgjort i denne stortingsperioden (altså før høstens valg). Er nå det så sikkert?


Tidligere idag sendte jeg epost til Sandberg. Teksten var hentet fra artikkelen med oppfordringen «Send epost til Siv Jensen!» som Liberaleren publiserte i eftermiddag.

Sandberg skrev:

«Hei!

Vårt vedtak fra landsmøte ligger fast., og er relatert til eksisterende program. Det nye programmet skal gjelder perioden 2010-13. Datakagringsdirektivet skal avklares i 2009, det er derfor vedtak fra landsmøte simen er gjeldende politikk.

Mvh
Sandberg»

Sannsynligvis står det ingenting i FrPs program fra 2005 – 2009 om datalagringsdirektivet (men jeg kan jo ta feil). Dermed er det landsstyreuttalelsen fra 2008 som dekker dette (antatte) tomrommet i partiprogrammet. Og slik skal det jo være; partiets nest høyeste organ vedtar aktuell politikk som utdyper eller utfyller partiprogrammet. Det kommer opp mange saker i en stortingsperiode, som programmet/partiet ikke har noe avklart politikk på.

Når det gjelder EUs datalagringsdirektiv, og spørsmålet om dette skal bli en del av norsk lov, så er FrPs landsstyreuttalelse helt patent.

Problemet er om Sandbergs svar holder som begrunnelse for ikke å ta med én setning om datalagringsdirektivet i programmet for neste stortingsperiode. Mitt svar er nei. Begrunnelsen holder ikke. Jeg må understreke at den er en antagelse, men den står til den blir motbevist.

Opprinnelig var fristen for å innlemme datalagringsdirektivet i norsk lov 01.mars. I juni fikk vi vite at regjeringen ville vente til EU-domstolen hadde kommet med sin avgjørelse i saken Irland hadde anlagt mot EU-kommisjonen. Den avgjørelsen ble kjent i begynnelsen av februar.

Medmindre regjeringen har klart å hemmeligholde en prosess for å forberede innlemmelsen av datalagringsdirektivet i norsk lov, tviler jeg på at de har kommet særlig langt. De er jo fortsatt dem som mener at direktivet kan holdes utenom EØS-avtalen. Juridiske avklaringer tar tid. Fristen til 01.mars rekker regjeringen uansett ikke. Selv om Stortinget i juni ifjor avviste FrPs forslag om en egen sak på direktivet, må den komme når regjeringen har gjort sitt arbeide med eventuell innlemmelse klart. Og ennå vet vi ikke hva regjeringen mener.

Spørsmålet er om regjeringen både rekker nødvendige juridiske avklaringer, saksforberedelser, gjøre seg opp sitt eget standpunkt – og fremme og få vedtatt saken i Stortinget før sommerferien.

Jeg tviler. Sterkt.

Derfor holder ikke Per Sandbergs begrunnelse.

Standpunkt til datalagringsdirektivet bør inn i partiprogrammene for neste stortingsperiode.

For sikkerhets skyld.

Og uansett om regjeringen skulle rekke hele prosessen jeg har beskrevet ovenfor, så vil presset både mot FrP og mot andre partier (som vi holder på å forberede), være en nyttig påminnelse om at denne saken engasjererer opinionen.

Det er altså ingen grunn til å slå seg til ro med forklaringen til Per Sandberg.

Fortsett presset! Send epost!

18 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Boye
13 years ago

Det er åpenbart at saken ikke vil være over før sommeren. Det er heller ikke sikkert at saken vil være over innen utgangen av neste stortingsperiode. Som the står i dommen: «The Court notes at the outset that the action brought by Ireland relates solely to the choice of legal basis and not to any possible infringement by the directive of fundamental rights resulting from interference with the exercise of the right to privacy.» Domstolen tok med andre ord ikke stilling til innholdet i direktivet, bare hvorvidt vedtaket var fattet på riktig traktatgrunnlag. Når domstolen nå har funnet at datalagringsdirektivet… Read more »

Pleym
Pleym
13 years ago

Bra, Boye! Takk (for hjemlig EU-ekspertise)

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
13 years ago

Vi har følgende situasjon: 1 Særlig på grunn av regjeringens konfiskatoriske beskatning av bedrifter, går fler bedrifter over ende enn hva tilfellet er i borgerlig styrte land. De arbeidsløse må gå på sosialen fordi sosialistregjeringen ikke har giddet å ta sitt ansvar for NAV-reformen og øke arbeidsstokken der. Liberaleren er taus. 2 Vi var like ved å få vedtatt en lov som forbød kritikk av religion. Liberaleren har bemøyet seg til å skrive noen få linjer da de ble presset til det. 3 Regjeringen var iferd med å oppheve prinsippet om politiets nøytralitet. Justisministeren visste ingenting – statsråden har altså… Read more »

Pleym
Pleym
13 years ago

Kjære Eivind Knudsen: EUs datalagringsdirektiv er det kraftigste angrepet på personvernet i Norge noensinne. Det handler ikke bare om når, hvorfra og til hvem eposter sendes, det handler også om mobiltlf.samtaler, fasttlf.samtaler, sms’er og mms’er. Gisle Hannemyr har påpekt at trafikkdata kan konverteres til inholdsdata. Da blir det som Vox Populi skrev da han lanserte sin underskriftskampanje: Det vil være som om det sto en person og registrerte hvem du sendte brev til og hvem du fikk brev fra hver dag. Man opphever simpelthen rettsstatsprinsippet om at man er uskyldig til det motsatte er bevist, og at det skal være… Read more »

Sentrumskonservativ
13 years ago

Etter mitt syn er trafikkdata som regel enda mer sensitive enn innholdsdata. Med EUs datalagringsdirektiv blir mitt navn knyttet opp mot alle de personer jeg kommuniserer med. Selve innholdet i 99 prosent av korrespondansen er antagelig av triviell karakter, og om denne ble knyttet til mitt navn i en database (uten navnene på dem jeg korresponderer med), ville dette sannsynligvis være mindre alvorlig enn hva direktivet innebærer.

Med datalagringsdirektivet kan man med enkle metoder få et sosiogram som dekker praktisk talt hele Norges befolkning. Dette er et potensielt instrument for å kontrollere den samme befolkningen.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
13 years ago

Når jeg går hjemmefra hver morgen, låser jeg døren. Jeg gjør det for å verne om min private eiendom, verne den mot pptensielle tyver. Ved denne handlingen sier jeg, om enn indirekte, at enhver den som nærmer seg min dør er en potensiell tyv som jeg beskytter meg mot. Da opphever jeg uskyldsprinsippet. Etter min mening er dere altfor paranoide når det gjelder datalagringsdirektivet. En logisk konsekvens av dette syn, vil være at patruljerende konstabler i gatene også er et angrep på rettsstaten, fordi politiet da kan se vanlige mennesker ute i lovlig ærend, skrive det ned og lagre opplysningene.… Read more »

bigboyen
bigboyen
13 years ago

Det er vanskelig å ta brune Eivind seriøst med de her argumentene han fremfører. Først vil jeg gjerne ha kilde til hvem som har sagt at hijabkledd politi ikke skal arrestere menn. Og det er jo en mildt sagt latterlig argumentasjonsrekke, det er ingen politikere eller seriøse aktører i det åpne rom som har gått inn for noe slikt, og når man må lage seg fiendebilder i stede for å diskutere saken utfra den virkeligheten som eksisterer så blir det håpløst. Og du låser døra for å verne om det som er ditt (og der inngår privatliv), og jeg tror… Read more »

Tage
Tage
13 years ago

Ingen lærdom av Lundkommisjons arbeid?

10 tusner av nordmenn ble ulovlig registert og forfulgt av myndigheten gjennom tiden fra 1945 til langt inn på 1980 tallet.

Rettsapparat og Storting undro i mange år kunnskapen for folket. Mennesker som opplevde overvåking, ble latterliggjort og oppfattet som paranoide, når de forsøkte å ta opp disse sakene som var høyst ubehaglig.

Kapitel 17 i rapporten kan være nyttig til ettertanke, når det gjelder forsikringer fra politikkere som styrer folket etter «Vi vet best prinsipper».

Politikkere som bruker mistenkliggjøring av minoriter, som avledning for egne politiske feil.

http://www.stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/1995-1996/dok15/kap17.pdf

Christian Tvedt-Hansen
Christian Tvedt-Hansen
13 years ago

Hvis bigboyen ville bemøye seg til å dokumentere hvilke holdninger som gjør Knudsen til innehaver av hedersbetegnelsen «brun», vil jeg være ham meget takknemlig. Kravet om imampoliti og pågriping osv. ble fremsatt i NRK Dagsnytts morgensending torsdag den 19. februar 2009 klokken 06:00. Imamens navn har jeg dessverre glemt, men innslaget er bevart i NRK’s sendingsarkiv og kan fås der ved forespørsel. At forslaget ikke var seriøst ment bestrider jeg. Som sagt, det ble fremsatt den 19. februar og ikke den 1. april. Det er forstemmende å se hvordan rasisme-argumentet brukes når man har sluppet opp for noe bedre. Willoch… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
13 years ago

Imamens navn er Ahmed Esmaili, og kravet ble dels fremsatt i VG 19.02.09 og på dagsnytt samme dag som Tvedt-Hansen nevnte. Utfyllende artikkel bl.a. som pressemelding fra NTB samme dag og i Moss avis dagen etter. Esmaili er ingen hvemsomhelst. Han er leder for den imamfaglige komitèen i Islamsk Råd Norge. Han er derfor en person som det er verdt å lytte til i teologiske spørsmål. Hvis ikke, hadde han ikke hatt det vervet. Når bigboyen antyder at han ikke er seriøs, fornærmer han således hele det muslimske samfunn, idet en imam nødvendigvis er tolker av religionen. Påstanden om at… Read more »

Pleym
Pleym
13 years ago

Christian, det handler om at Liberaleren ikke prioriterer alle saker våre lesere er opptatt av.

Mao: Vi er ikke tabloide nok 🙂

Men det er til gjengjeld Siv Jensen.

bigboyen
bigboyen
13 years ago

Takk for kildehenvisning, og det underbygger at det ikke er en aktuell problemstilling som verken noen i justisdepartmentet, politidirektoratet, islamsk råd, eller for den saks skyld kvinnen som kom med ønske om å bruke hijab. Knudsen har en brun argumentasjon og fremstår som fremedfientlig i måten han tenker på. Men det er han ikke alene om, Norges nest største parti driver jo aktivt å rekrutere mennesker til ha slike holdninger gjennom beviste spredning av løgn og hat om muslimer. Heldigvis finner man ikke mange av de i liberale miljøer, men det fins ikke liberalt å putte mennesker i båser utfra… Read more »

Venstremann
Venstremann
13 years ago

Jeg har noen enkle spørsmål til bigboyen: 1 Hvordan kan han hevde at Islamsk Råd ikke er tilhengere av at hijab-bærende politikvinner ikke skal arrestere menn, all den stund kravet jo ble fremmet av lederen for rådets imamfaglige komitè 2 Er det bare politiet og Justisdepartementet som er seriøse nok til å ha noen kvalifisert mening om denne saken? bigboyen har jo selv meninger om den. 3 Hva, nøyaktig hva, er løgnaktig i Knudsens redegjørelse. Så vidt jeg ser siterer han kun fra offentlig tilgjengelige kilder som alle som kan lese kan ta del i innholdet av? 4 Hva er… Read more »

adjunkt V
adjunkt V
13 years ago

Skjønner ikke hvorfor dere bryr dere med bigboyen! Han har ikke definert hva det vil si å være brun. Det er derfor ikke mulig å forholde seg til hans argumentasjon. Den er uvitenskapelig, uakademisk, lite gjennomtenkt og forsimplende. Vitner om desperate sosialdemokrater 6 måneder før et valg de vet de har tapt på forhånd. For øvrig er det dårlig gjort å kalle en person for rasist uten å begrunne det. Minner om mobbinga jeg daglig opplever på skolen der jeg jobber, uten reell mulighet til å gripe inn. Visse personer er jo skjermet for kritikk.

bigboyen
bigboyen
13 years ago

Først til venstremann, jeg gjorde det så enkelt at jeg sjekket hjemmesiden deres og der har de en pressemelding om hva som er Islamsk råd standpunkt. Så det er skremselpropaganda, og prøve å forvrenge hvordan virkeligheten ser ut som Knudsen gjør. Så enten må han være lurt av fremmedfientlige elementer i debatten eller så ønsker han å lure andre til å tro at virkeligheten er andeledes enn den er. Med seriøse aktører så mente jeg bare de som har innflytelse. Det er ingen som sitter på Stortinget, det er ingen i politiledelsen, det er ingen i justisdepartmentet eller politisk ledelse… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
13 years ago

Dersom det virkelig forholder seg så at lederen for den imamfaglige komitè i Islamsk Råd Norge ikke hadde den organisasjonen han utgav seg å representere i ryggen da han kom med sine uttalelser, og Rådet er av en annen oppfatning, kan jeg ikke se at Rådet kan bebreides for noe som helst. Takk for nyttig avklaring, bigboyen. Påstanden om at du er uvitenskapelig deler jeg ikke. Vi er nok av noe forskjellig oppfatning i denne konkrete saken, men har hatt glede av dine kommentarer tidligere og synes de til tider er svært så underbygde.

Sentrumskonservativ
13 years ago

Denne debatten har jo sporet helt av.

Per
Per
13 years ago

Til Boye; (jeg vet ikke hvorfor det er en diskusjon om islamsk råd her) Du skriver at «Prosessen videre blir da helt enkelt at Norge lar være å innføre direktivet, inntil ESA (EFTAs overvåkingsorgan) åpner sak». Jeg ville bare påpeke at Esa ikke vil åpne sak før EØS-komiteen bestemmer seg for å innlemme direktivet i EØS-avtalen. Og den komiteen består av medlemslandene og kommisjonen. Dersom en av medlemmene er i mot å innta direktivet blir det ikke en del av avtalen. Det er dette som er «reservasjonsretten» og det ville vært svært spennende og se hva som ville være kommisjonens… Read more »

Fra arkivet