Ukategorisert

Snøballkasting kan bli ulovlig

Detaljerte politivedtekter gjør jobben til politiet vanskelig og ressurskrevende.

Det er NRK som har gått igjennom forslaget for Stavanger som politikerne skal ta stilling til. Ett av punktene i forslaget fra politiet, er forbud mot å kaste stein, slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der. I praksis kan dette punktet medføre at lek mellom barn blir ulovlig, ettersom uskyldige snøballkriger er populære fritidssysler.

Sist Liberaleren skrev om politivedtekter, var det debatt om innetider for barn under 14 år i Sømna kommune.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer