Ukategorisert

Vampus: Stortinget neste?

Liberaleren presenterer idag et valgkampintervju med Oslo Høyres 7.kandidat; bloggeren Vampus – eller, som det vil stå på stemmeseddelen: Heidi Nordby Lunde. Hun legger som vanlig ikke fingrene imellom.


Vampus er til daglig redaktør for borgerjournalistikk i ABCNyheter, programleder i Fem, men er som kjent en ivrig blogger. Nominasjonsmøtet i Oslo Høyre 2009 vil kanskje i fremtiden huskes for å ha gjort en markert høyrevri, idet Inge Lønning efter tre perioder på Stortinget ikke ble renominert – men ble erstattet av Michael Tetzschner og Nikolai Astrup. Mindre kjent er det at Vampus liveblogget fra møtet. Det er ikke første gang dette ble gjort i Norge, slik vi kom i skade for å tro da intervjuet ble lagt ut idag tidlig. Som det fremgår av kommentarene under var Venstre først.

Naturligvis er Liberaleren, liberalistenes eneste skikkelige organ i Norge, interessert i å få Vampus i tale. For hva gjør egentlig denne liberalistenes førstedame blant hovedstadens konservative?

Gratulerer med 7.plassen på Oslo Høyres stortingsliste! Regner du deg som kampkandidat?

– Tror nok at det blir vanskelig å selge seg som kampkandidat for nye velgere når jeg står på syvende plass og vi i dag bare har tre representanter på stortinget. Men jeg er klar for å jobbe for å skape nok begeistring og engasjement blant nye velgere slik at vi får så stor oppslutning i Oslo at vi sikrer 4. plassen, og gjerne mer enn det.

Får Pusedyr plass på kontoret hvis du blir innvalgt?

– Nei, dakar pusen. Hva har han gjort for å fortjene det? På en annen side hadde han sikkert sovet godt i stortingssalen under debattene.

I likhet med de fleste andre, får vi tro.

Liveblogging
blir neppe det nye buzzordet i 2009. Men Vampus har ihvertfall debutert.

Du liveblogget fra møtet. Du fikk mye positiv respons?

– Ja, det var utrolig morsomt og en god erfaring til en annen gang. Jeg har tenkt å blogge fra landsmøtet, men da må det være et litt annet konsept, med intervjuer, kommentarer, rykter og stemningsrapporter. Det er mulig jeg skal få med meg flere på å dele på nettopp dette. Jeg håper Høyre inviterer uavhengige bloggere i tillegg.

Som kjent har Høyre et eget opplegg for «sine» bloggere allerede.

Var det ikke vanskelig å blogge og samtidig skulle konsentrere seg om egenpresentasjon etc?

– Den var jo skrevet og gjennomlest på forhånd, jeg visste jo hva jeg ville si. Om noe, så reduserte bloggingen fokus på egen nervøsitet før egenpresentasjonen, og jeg visste at jeg ville tape 6. plassen mot Kristin før jeg gikk opp, så jeg ga vel egentlig litt blanke når jeg først sto der.

Kan du love liveblogging fra stortingssalen og komitemøter?

Vampus ler hjertelig, og det er ikke siste gang under intervjuet at latteren brer seg som ringer i vannet. – Dersom det skulle bli aktuelt så vil jeg forsøke det ja. Men det er sjeldent ekstremt interessant det som skjer der, så for å ikke kjede leserne ville jeg nok heller konsentrere meg om å samle inntrykk og heller skrive noe ordentlig en eller flere ganger om dagen, i stedet for å twittre fra møter.

Nominasjonene må bli mer åpne
Hva vil resultatet av kampvoteringene på 3. Og 4.plass ha å si for Høyres profil i Oslo? Og landet?

– Jeg tror at med Michael og Nikolai så har vi styrket vår profil mot næringslivet generelt, og fått to kandidater som er tydelige og klare i sin kommunikasjon med omverdenen. Mange vil nok savne Inge Lønnings prinsipielle inngang i debatter, men jeg mener at dette også er en av Michaels styrker. Jeg tror med Nikolai og Michael så har vi definitivt styrket det teamet vi går til valg med i Oslo.

Det har vært mye kritikk av nominasjonsprosessene i forkant av årets nominasjoner. Det blir påstått at de er lukkede og nettverkspreget. Hvordan foregikk det i Oslo Høyre?

– Høyre åpnet i år for første gang opp for en prøvenominasjon blant medlemmene, der over 1300 avga sin stemme på sine ti prioriterte kandidater før nominasjonen. Denne gang ble det for omstendelig, med prøvenominasjon, nominasjonsmøter i lokallagene, nominasjonskomite som innstilte og deretter et sentralt nominasjonsmøte. Neste gang håper jeg vi har nominasjonsmøter i lokallagene hvor kandidatene får presentere seg selv i utspørringer og debatter, for så en avgjørende urnominasjon blant medlemmene. En demokratisk, spennende og engasjerende prosess!

Er du enig i kritikken av nominasjonene, sånn rent generelt?

– Ja, absolutt. Nominasjon bak lukkede dører, med en komite som kan ha vært satt sammen for å finte ut eller fremme enkelte kandidater, er litt for sentralkommunistisk. Jeg er for åpne prosesser der alle kan delta.

Afshan Rafiq fikk 5.plass på listen. Oslo Høyre har hatt markerte og gjentatte fremstøt overfor minoritetsmiljøer i Oslo, men det virker som om minoritetsrepresentanter sliter med å nå frem i partihierarkiet?

– Så mye som partiene i dag ønsker å synliggjøre bredde og nå ut til minoritetsmiljøene, så tror jeg ikke det er noe problem for dyktige representanter med minoritetsbakgrunn å nå opp så lenge man ikke bare representerer ett enkeltmiljø eller en særinteresse. Når jeg holder foredrag for kvinner i våre søsterpartier i utlandet understreker jeg alltid at de må markere seg bredt, ikke bare være opptatt av barnetrygd og kvinners rettigheter. Det samme med kandidater med minoritetsbakgrunn – de må ikke begrense seg til minoritetsspørsmål, men vise et bredt engasjement for saker som kvalitet i skolen, bedre rammevilkår for næringslivet eller hva det måtte være. Som Obama sa – I’m a part of the african american community, but I’m not limited by it. Hadde han snakket kun fra et minoritetsperspektiv ville vi ikke hørt om han som politiker.

Og Vampus er ikke ferdig: – Jeg skulle gjerne sett politikere med minoritetsbakgrunn som var mer opptatt av politi, forsvar, skattepolitikk og utdanning, enn bare minoritetsspørsmål. Da går de fra å være minoritetspolitikere, til å bli politikere. Punktum.

Med din posisjon i debatten om Muhammedkarikaturene, er du redd for at dette skal skremme flerkulturelle velgere i Oslo fra å bruke Høyres valgliste?

– Jeg tror de fleste er mer opptatt av å få barnehageplasser, en god skole for ungene sine, en jobb de trives i og generelt skape et bedre liv for seg og sine – på lik linje med alle andre. Da er Høyres politikk den beste politikken, og min posisjon i den debatten helt uinteressant.

Forskjellen på Høyre og FrP
Du var jo også vara til Stortinget for Oslo FrP i sin tid. Møtte du noen gang?

– Nei.

Det var samtidig som Liberalerens redaktør, som heller ikke fikk med seg noen møtedager på tinget.

Du som har opplevet dem begge, Hvordan er forskjellene på Høyre og FrP når det gjelder interne prosesser, organisasjon og møter?

– Jeg opplever Høyre som en langt mer satt partistruktur, hvor man bruker mye tid i møter og utvalg. FrP har en effektiv organisasjonsstruktur som gjør at veien fra tanke til beslutning er relativt kort, på godt og vondt. Jeg er opptatt av at Høyre skal modernisere og oppdatere seg på alle nivåer – fra struktur, til politikkutforming og måten vi kommuniserer sakene våre på. Det er mye gull i Høyre, men det hjelper ikke om man legger det på kistebunnen for senere bruk.

Det skulle ikke forundre oss om akkurat denne avsløringen fra Vampus egner seg til bruk i diverse sitatspalter. Det er kanskje på tide at Høyre graver frem sitt eget gull og viser det frem?

Hva blir kampsakene dine i valgkampen?

– Jeg stiller meg bak Oslo Høyres tre valgsaker – skatt, skole og trygg by. Alle tre er viktige for meg, og helt sentralte for et parti som setter enkeltmennesket i sentrum. Men i tillegg så må vi ha et fokus på modernisering og effektivisering av offentlig sektor. Vi kan gjøre så utrolig mye gjennom å bruke ny teknologi, frigjøre offentlige data (fra f.eks. Statens Kartverk) og la frivillige krefter slippe til med å utvikle nye tjenester. Men for meg er systemdebatten viktigere enn enkeltsakene. VG skrev nylig at halvparten av alle nordmenn blir uføretrygdet, vi har barnehagekø, sykehuskø, hver femte elev går ut av norsk skole uten å kunne lese og skrive, vi er verdens sykeste befolkning, og betaler dyrt for dårlige offentlige tjenester. FrP har gått helt vekk fra prinsipiell systemkritikk. Det er kun Høyre, og Høyre alene, som kan løfte fanen og bære den videre. Men skal man gå først, må man ikke skygge banen dersom man møter litt motstand.

Vampus er igang med valgkampforedraget. Bra. Høyre har ikke et sekund å miste, og ikke en spaltemilimeter å kaste bort, om valgresultatet skal bli til å leve med. Men hva med de nye mediene, som Vampus er talsperson for og aktiv bruker av? Vi vender oppmerksomheten dit.

Nye medier – avgjør de valget?
Idag er Vampus mest kjent som blogger, og vant kåringen Dagbladet hadde for noen år siden. Hun er blitt en slags frontfigur for nye medier, ny journalistikk og nisjekanaler. Men vil bloggen gi Høyre noen drahjelp i valgkampen?

Får bloggen en sentral plass i din personlige valgkamp?

– Siden jeg ikke er kampkandidat så ser jeg ikke for meg at jeg kommer til å drive en personlig valgkamp. Bloggen vil leve sitt eget liv, og fortsatt sparke til Høyre og venstre.

Tror du det er noe hold i påstandene om at såkalte sosiale medier får en bredere plass i denne valgkampen enn tidligere? Blir det et gjennombrudd?

– Det er mediene som er opptatt av sosiale medier, ikke velgerne. Sosiale medier er en kanal for kommunikasjon og aktivisering av velgere og medlemmer, og vil selvsagt være en viktig måte å nå ut på. Men sosiale medier er ikke et magisk triks som får grå kandidater med et kjedelig budskap til å virke som dynamiske personligheter med et klart budskap som skaper begeistring. Et lite engasjerende budskap blir ikke bedre av å fremføres på YouTube. Obama vant ikke valget fordi han brukte sosiale medier, men fordi han engasjerte velgerne gjennom et troverdig, klart og tydelig budskap om endring.

Vampus tenker seg om. Så kommer det: – De politiske partiene vil nok bruke sosiale medier, og gjør det allerede, for å nå ut til velgerne. Så spørs det om noen klarer å skape en virtuell grasrotbevegelse som bidrar frivillig via blogger, facebook, youtube etc.

Liberalister i Høyre
Liberaleren er fullt på det rene med at da FrP sprakk ble liberalistene spredt for alle vinder. Og vinden blåste sterkest i retning av partiet Høyre. Og en av dem som blåste dit var altså Vampus.

Du fremstår som mer liberal enn partiet ditt. Er Høyre et naturlig parti for liberalister?

– Høyre føles naturlig for meg. Jeg mener konservatismen har et dynamisk element som er for lite anerkjent blant liberalister, og som definitivt er underkommunisert av Høyre. Å endre for å bevare kan faktisk bety radikale endringer for å skape et bærekraftig samfunn i Norge. Uten oljen ville ikke den norske sosialdemokratiske velferdsstaten vært mulig, en velferdsstat som i dag råtner på rot. Sykehuskøene blir lengre, pensjonskostnadene større, leseferdigheten hos barn mindre, og det er mindre forskning og utvikling av teknologi og løsninger for fremtiden. Jeg mener det er kun Høyre i Norge i dag som kan lede arbeidet med å snu denne utviklingen.

Men hvor mye liberalisme tåler egentlig Høyre? Alle har en fortid, og FrP-fortiden trenger jo slett ikke være det verste for Høyre. Det finnes kanskje noe som er betydelig verre. For eksempel å være en offentlig talsperson for porno.

Kvinner for porno har vel ingen høy stjerne hos den såkalte perlekjedemafiaen i Høyre?

– Neppe. Men så har jeg ikke vært kjent for dette internt, noe som vel endrer seg nå. Jeg mener fortsatt at kvinner har rett til sin egen kropp og at man derfor ikke kan forby sexbransjen som sådan. Jeg for min del var ferdig med den debatten for ti år siden, men skal nok klare å svare for meg dersom noen mener dette er kritikkverdig.

Akkurat dét tviler vi ikke på. Vampus er ikke skåret for tungebåndet. Å være liberalist blant konservative kan kanskje være ensomt. Men Vampus kan ha allierte, ihvertfall i noen saker, blant redaksjonsmedlemmene i tidsskriftet Minerva. To av dem er på full fart mot Stortinget.

En ny Minervakrets på vei mot maktens tinder
Torbjørn Røe Isaksen er på 1.plass i Telemark og Nikolai Astrup på 4.plass i Oslo. Er en ny Minervakrets på full fart inn i ledende posisjoner i Høyre?

– En svale gjør ingen sommer, heter det. Men både Nikolai og Torbjørn har begge gjort et imponerende arbeid med å aktualisere og samle debatten på den brede høyresida gjennom Minerva, så vi kan jo håpe at flere talenter kommer derfra.

Astrup har på Liberaleren tatt til orde for utdeling av heroin. Vil Høyre bli mer liberalt i narkospørsmål?

– Der tror jeg vi har et langt lerret å bleke, men jeg er glad for at Nikolai tør å heise flagg i denne saken. Det har også Torbjørn gjort, og jeg står på sidelinjen og heier her!

Skitten valgkamp – om regjeringsalternativer
Vi vender oppmerksomheten mot problemene med å få til et troverdig regjeringsalternativ på høyresiden.

Peter N. Myhre går av som byråd i Oslo for å vie seg til den det han omtaler som ”den skitneste valgkampen noensinne”. Tror du valgkampen i år blir verre enn tidligere?

– Jeg synes jo det er litt spesielt når han sier at dette «kan bli århundrets skitneste valgkamp. Da er det på tide at jeg deltar.» Det er jo litt av et utgangspunkt for å drive valgkamp. Men det har jo gått sport i å være den politikeren som først går ut og sutrer over at de andre driver skittent spill. Jeg tror faktisk at både Ap og Høyre har vært ute og sagt dette også. Jeg for min del har ikke tenkt å drive valgkamp på andres premisser. Det er forskjell på å drive «skitten valgkamp» gjennom å påstå usannheter og sette ut rykter, og å drive en tøff valgkamp hvor man fyrer av skarp systemkritikk, samtidig som man avslører forskjell mellom liv og lære hos motstanderne, og viser til hva deres politikk fører til. Jeg er forberedt på en tøff valgkamp. Skittkasting kan de andre drive med.

Hvilket regjeringsalternativ ønsker du personlig at Høyre skal gå inn for?

– Inntil nylig var jeg varm tilhenger av en Høyre/FrP-regjering, da jeg vet at FrP har gjort en grundig jobb foran en eventuell regjeringsovertakelse og at det er mye bra folk blant annet blant rådgiverne deres på stortinget. Men dessverre var jeg i en debatt der grasrota hos FrP var svært aktive, og fikk en påminnelse om hvorfor jeg meldte meg ut i sin tid. Useriøst, platt, kunnskapsløst og fordomsfullt. Og det er en snill beskrivelse.

Vampus har også en hilsen til regjeringspartnerne fra Bondevik II-regjeringen: – Når det er sagt så misliker jeg også arrogansen til Venstre og verdisynet til KrF. Derfor håper jeg Høyre gjør et så godt valg at vi blir store nok til å faktisk styre, ikke bli styrt.

Snikislamisering
er et begrep i valgåret 2009, lansert av FrP-formann Siv Jensen, som raskt fikk svar på tiltale fra Oslo Høyres 1.kandidat Per Kristian Foss. Liberaleren mistenker at de brede smil fort slukner under eventuelle regjeringsforhandlinger mellom Høyre og FrP, når integreringspolitikk blir tema.

Blant ”snikislamiserings”-påstandene til Siv Jensen er kjønnsdelt svømmeundervisning ved Oslo-skoler, halalmat i fengsler, bønnerom for muslimske taxisjåfører, egen eldreomsorg for muslimer, etc. Hva er ditt synspunkt på disse eksemplene?

– Jeg har ingen tro på at man må segrere for å kunne integrere, og at det er helt feilslått. Der er jeg enig med FrP. Men at det skal være noe problem å ha et eget bønnerom eller servere halalmat har jeg ingen forståelse for. Bønnerom er opp til arbeidsgiver og i fengsel så er det frihetsberøvelsen som er straffen, ikke hvorvidt en allergiker, vegetarianer eller muslim skal tvinges til å spise det samme som alle andre.

Enigheten med FrP er begrenset. Vampus er klar på hvor FrP skjærer ut i denne debatten: – Problemet er at FrP ikke skiller mellom hva som er alvorlig – slik som innskrenkning av ytringsfrihet i forhold til religionskritikk, og hva som burde være helt uproblematisk, som halalmat. Dersom de virkelig hadde ønsket å få til endringer i forhold til integrering i Norge, så kunne de bare latt være å røre alt sammen til en lunken, grumsete suppe. Da kunne vi gått inn i en konstruktiv debatt om faktiske problemer, og jeg er sikker på at de ville fått med seg både Ap og Høyre på å ta tak i forhold som i dag forsvinner fra dagsordenen fordi man blir opptatt av problemene, ikke løsningene.

Du støtter vel neppe kravet om egne alkoholfrie dager på byens utesteder?

Vampus ler rått! – Alkoholfrie dager på byens utesteder? Ja, den var god. Hvilke dager er det man mener jeg ikke skal få lov til å gå ut og drikke vin med venninnene mine da?

Et av kravene på FrPs liste er en egen norsk imamutdannelse. Ser du for deg statlig autoriserte imamer i Norge?

Vampus sukker. – Nok en gang. Viktige ting først. Jeg synes det er bedre at norske imamer får uttale seg og sier de håpløse ting så får de bli utsatt for den kritikken som kristne homohatende mørkemenn blir utsatt for. Skill kirke og stat, erstatt religiøse helligdager med en femte ferieuke for alle så kan de ta fri når de trenger det, erstatt religion og livssyn med et fag om filosofi og livssyn, og fjern alle særrettigheter for den norske kirke, samt all statsstøtte til enhver religiøs retning. Om noen ønsker å være mørkemenn eller dyrke sære religioner, så skal i hvert fall jeg slippe å betale for det. Så kan de få lov til å mene hva de vil.

– De, som alle andre, må følge norsk lov og kan ikke tvinge noen til å leve etter deres regler. Forsøker noen seg på det, enten det er imamer, norske prester eller sekter som Jehovas vitner, så får vi tiltale dem for maktmisbruk. Jo mer vi fokuserer på enkeltmenneskets rettigheter og forsvarer det liberale demokratiet, jo sterkere stiller de som blir utsatt for maktmisbruk.

Vampus’ hemmeligheter
Er det noe velgerne bør vite om deg, som de ikke vet – eller som ikke er offentlig tilgjengelig kunnskap?

Vampus kremter. – Jeg liker rødvin og sier ja til et glass hvis noen byr? Det gjelder også for hvitvin. Og øl.

Nå er det Liberalerens tur til å sukke. Drømmen om å få noen saftige hemmeligheter ut av Vampus forsvant som hvitvinen på Vampus’ bord en varm sommerdag. Men hvordan er det å være singel kvinnelig politiker i, vel gifteklar alder. Vi tar mot til oss og spør.

Er du redd for å havne i Siv Jensen-båsen, der spørsmål om sivilstand og familieforøkelsesplaner vi å igjen i intervjuene?

– Vel, hvis VG har lyst til å rydde forsiden for å fortelle verden at jeg er singel, så gjerne for meg. Det sier mer om dem enn om meg, egentlig. Pusedyr er ingen offentlig .. pus, så jeg skal forsøke å skjerme han så mye som mulig.

Kanskje Vampus isteden burde begynne å planlegge alderdommen? Da er jo ikke en jobb blant de innvalgte på Stortinget å forakte.

Hva mener du om stortingsrepresentantenes lønns- og pensjonsvilkår?

– Stortingsrepresentanter burde kanskje få det samme som de tjente før de ble stortingsrepresentanter, gjerne med et øvre og nedre tak. Da fjerner man i hvert fall incentivet for å bli stortingsrepresentant eller fortsette på stortinget på grunn av lønna. Så kan partiene eventuelt betale av egen lomme for de representantene som gjør noe utover å varme setene i stortingssalen. På en annen side, så mister jo de partiene som bare gjenvelger folk som ikke bidrar til å fornye og heve politikken sin plasser på stortinget.

Ingen skal beskylde Vampus for å sikte mot Stortinget for få en ubekymret alderdom. Men hun er ikke ferdig. Tvert imot. Hun er bekymret for rekrutteringen til landets parlament. – Vanskelig debatt. De som går fra næringsliv til politikk er i fåtall, noe som gjør at Stortinget blir skjevt. Lønn alene som incentiv fungerer ikke. At nivået på den offentlige diskursen ikke kan sies å inspirere folk med høy utdannelse og interessante jobber til å engasjere seg politisk er nok et større problem enn lønna på stortinget.

Det er altså ikke nivået på lønnen som er problemet blant våre folkevalgte. Det er debattnivået.

Men hvor mye har egentlig Vampus forandret seg fra tiden blant de unge, maktkritiske liberalistene? Den egentlige samfunnskritikken som Kristin Clemet har efterlyst, burde jo komme fra Høyre. Trenger vi egentlig politikerne? Vi prøver å teste Vampus med en kampanje fra den mørkeblå fortiden.

Mobb en politiker!
I år er det 20 år siden FpU markerte seg i valgkampen med en brosjyre som hadde tittelen ”Mobb en politiker”. Synes du det er et godt slagord å ta med seg inn i valgkampen?

– Synes politikere fint klarer å mobbe seg selv gjennom å devaluere verdien av det de driver med ved å oppføre seg som smålige, sutrete drittunger i den offentlige debatten. Brosjyren gikk jo ut på at man skulle mobbe en politiker ved å stemme FrP, fordi de var annerledes, nye og sto for noe annet. I dag tror jeg vi trenger noen som kan gjenreise og revitalisere den politiske debatten, og erstatte enkeltsaker med en helhetlig systemkritikk. Da trenger vi mindre mobbing og mer faktabasert argumentasjon.

Revitalisere den politiske debatten? Vel, vel. Det er på tide å avslutte. Følelsen av forvandling sitter i. Tross friske fraspark og punchlines i fleng. Vi samler oss med et lønnlig håp foran avslutningsspørsmålet.

Kan Liberaleren nå skryte av å ha gjort det første valgkampintervjuet med Vampus?

Vampus ler hjertelig. – Gjerne det. Skulle ikke forundre meg om det også ble det eneste. Sier hun, og smiler.

Liberaleren tror Høyre kunne tjent på at Vampus ble intervjuet oftere. I mange medier. Om vi fikk det eneste valgkampintervjuet gjenstår å se. Isåfall er det bare å håpe at det blir lest av mange, mange. For liberalister på Stortinget er mangelvare. Å gjøre 7.plass til en kampplass er jo nokså ambisiøst. Men hvorfor sikte lavt, hvis vi skal få en liberalist på Stortinget?

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at alle lenker i intervjuet er det Liberaleren som har lagt inn.

Mest lest

Arrangementer