Ukategorisert

Det blir sesjonsplikt for kvinner

Sesjonsplikt for kvinner betyr mer tvang.

Selv om unge kvinner fortsatt skal kunne slippe førstegangstjenesten, ønsker staten å tvinge informasjon og ulike tester på jentene for å øke rekrutteringen til Forsvaret. Sesjonsplikt er tvang og tyveri av liv, selv om det er en liten del av livet, målt i timer, staten stjeler gjennom sesjonsordningen.

Det er ikke overraskende at den rødgrønne regjeringen innfører sesjonsplikt. Det er en gammel kampsak for Arbeiderpartiets kvinnebevegelse.

Innføringen av sesjonsplikt for kvinner krever at utskrivningsplikten etter vernepliktsloven gjøres kjønnsnøytral. Utskrivningsplikten innebærer at man plikter å la seg innrullere i Vernepliktsverkets hovedrulle og til å la seg klassifisere for å fastsette tjenestedyktighet for tjeneste i Forsvaret.

Regjeringen legger opp til at sesjonsplikten trer i kraft fra 2010.

0 0 vurderinger
Vurdering

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
tDa
tDa
12 years ago

De starter alltid smått, så kan de si “Vel, vi har jo allerede sesjonsplikt, det skader vel ikke å ha litt førstegangstjeneste, og?”
Alle statlige programmer starter smått…

De driter (unnskyld ordbruken) i selveierskap og mennesklig verdighet.

http://isil.org/resources/introduction.swf

Fra Liberalerens arkiv