Ukategorisert

Venstre programfester reservasjonsretten

til bruk mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. Dét vedtok Venstres landsstyre igår å innstille på, overfor landsmøtet.


Som Liberaleren tidligere har nevnt, avholder partiene landsstyremøter i februar og mars. Der innstilles det på hvilke endringsforslag til programutkastene som skal få positivt stempel, og hvilke som landsmøtet anbefales å vrakes. For det er landsmøtene som utover våren tar endelig stilling til hva som skal stå i partiprogrammet for perioden 2009 – 2013.

Liberaleren fortsetter sin kampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. Efter at EU-domstolen nylig fattet sitt vedtak i saken Irland hadde reist mot EU-kommisjonen er det klart at direktivet skal innføres. Da må den norske regjeringen hoppe ned av gjerdet, og faktisk mene noe om direktivet.

I februar ble det klart at FrPs landsstyre ikke innstiller på at reservasjonsretten skal benyttes. Dette fordi partiet tror saken er avgjort før valget i september. Liberaleren mener det er en stor sjanse for at FrP tar feil. Men FrP har en landsstyreuttalelse som sier ja til bruk av reservasjonsretten. Det betrakter vi som nest beste løsning.

SV har det allerede i sitt utkast at reservasjonsretten skal benyttes.

Venstres landsstyre innstilte igår enstemmig på at følgende forslag skal inn i partiprogrammet:

«Venstre vil
– Arbeide for å hindre at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.»

Forslaget var fremmet av Iselin Nybø, Guri Melby, Eva Kvelland, Hallstein Bjercke, Helge Solum Larsen, L-Henrik Paarup Michelsen, Eivind Enoksen, Per Aage Pleym Christensen, Norges Unge Venstre og Audun Rødningsby.

Neste parti ut er KrF. Utkastet til program finner du her.

Mest lest

Arrangementer