Ukategorisert

Venstre programfester reservasjonsretten

til bruk mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. Dét vedtok Venstres landsstyre igår å innstille på, overfor landsmøtet.


Som Liberaleren tidligere har nevnt, avholder partiene landsstyremøter i februar og mars. Der innstilles det på hvilke endringsforslag til programutkastene som skal få positivt stempel, og hvilke som landsmøtet anbefales å vrakes. For det er landsmøtene som utover våren tar endelig stilling til hva som skal stå i partiprogrammet for perioden 2009 – 2013.

Liberaleren fortsetter sin kampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. Efter at EU-domstolen nylig fattet sitt vedtak i saken Irland hadde reist mot EU-kommisjonen er det klart at direktivet skal innføres. Da må den norske regjeringen hoppe ned av gjerdet, og faktisk mene noe om direktivet.

I februar ble det klart at FrPs landsstyre ikke innstiller på at reservasjonsretten skal benyttes. Dette fordi partiet tror saken er avgjort før valget i september. Liberaleren mener det er en stor sjanse for at FrP tar feil. Men FrP har en landsstyreuttalelse som sier ja til bruk av reservasjonsretten. Det betrakter vi som nest beste løsning.

SV har det allerede i sitt utkast at reservasjonsretten skal benyttes.

Venstres landsstyre innstilte igår enstemmig på at følgende forslag skal inn i partiprogrammet:

“Venstre vil
– Arbeide for å hindre at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.”

Forslaget var fremmet av Iselin Nybø, Guri Melby, Eva Kvelland, Hallstein Bjercke, Helge Solum Larsen, L-Henrik Paarup Michelsen, Eivind Enoksen, Per Aage Pleym Christensen, Norges Unge Venstre og Audun Rødningsby.

Neste parti ut er KrF. Utkastet til program finner du her.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

 • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
  Effektive altruister forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
  Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
 • Liberalister bør være globalisterLiberalister bør være globalister
  Nasjonalisme er en form for kollektivisme. Derfor bør liberalister være globalister.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
  Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
 • En merkelig politisk skikkelseEn merkelig politisk skikkelse
  Biografien om Reiulf Steen er svært lærerik hvis du vil lære politisk historie.