Ukategorisert

Ap-landsmøte: Epostaksjon om datalagringsdirektivet

Arbeiderpartiets programutkast er vassent på området personvern, og nevner ikke datalagringsdirektivet med et ord. Det må det gjøres noe med! Denne helgen har Ap landsmøte. Send epost!


Liberaleren har tidligere hatt epostaksjon rettet mot FrP, foran programbehandlingen i landsstyret.

Venstre, FrP, SP, KrF og SV vil ventelig stemme for et forslag om å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen, hvis regjeringen foreslår at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. Disse fem partiene samler i dagens storting 85 representanter, men det er ingen garanti for at det fortsatt er slik efter valget. Derfor må alle partiene avklare sitt standpunkt – før valget – til bruk av reservasjonsretten mot dette direktivet fra EU.

Det handler om personvern.

Arbeiderpartiet åpner sitt landsmøte lørdag. Da Liberaleren gikk gjennom partienes programutkast tidligere iår fantvi ingen formuleringer hos Ap, noe utredningssekretær Snorre Vikstrøm bekreftet: Det er helt riktig at det såkalte datalagringsdirektivet fra EU ikke er omtalt i vårt utkast til partiprogram. Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til om vi mener at dette direktivet bør innlemmes, og vi har liten tradisjon for å programfeste den type spørsmål i våre valgprogrammer. Jeg gjør ettertrykkelig oppmerksom på at det som nå er presentert er en innstilling fra vår programkomite, og at det selvsagt kan bli endringer når landsmøtet endelig vedtar programmet den 21. april.

Det er også helt riktig at i likhet med en lang rekke andre politikkområder, er ikke personvernspørsmål gitt en en generell omtale i programutkastet. Dette er omtalt i Soria Moria-erklæringen, og Arbeiderpartiet står fullt ut inne for de formuleringer som finnes der.”

Det står naturligvis ingenting i Soria Moria-erklæringen om selve direktivet.

Liberaleren har som mål at flest mulig av partiene skal programfeste bruk av reservasjonsretten mot datalagringsdirektivet.

Ett endringsforslag på personvern
har vi funnet i oversikten over endringsforslag:

11 Ideologi og demokrati

11.1 Arbeiderpartiet i Bergen, Personvern

Forslag:

Personvernet er en grunnleggende rettighet som er sentral for et fritt og demokratisk samfunn.

Begrunnelse:

Arbeiderpartiet skal arbeide aktivt for å sikre personvernet og bringe personvernrettslige problemstilinger inn i politiske beslutningsprosesser. Personopplysningsloven må gjennomgås på nytt i lys av den teknologiske utviklingens nye samfunnsmessige
utfordringer.

Fylkespartiets innstilling:

Forslaget vert støtta.

Sentralstyrets merknad:

Arbeiderpartiet er opptatt av personvernspørsmål, ikke minst i lys av den teknologiske utviklingen på det digitale området.

Landsstyrets innstilling:

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet»

Send epost til landsmøtedelegatene!
Derfor oppfordrer vi alle Liberalerens lesere til å sende epost til Aps landsmøtedelegater:

“Kjære (navn på den du henvender deg til)

Jeg skriver til deg for å yttrykke min bekymring for at Arbeiderpartiets syn på EUs datalagringsdirektiv ikke kommer frem klart og tydelig i utkastet til partiprogram for neste stortingsperiode.

Som kjent har EU-domstolen ikke gitt Irland medhold i saken som var anlagt mot EU-kommisjonen. Domstolens uttalelse er klar: Direktivet må innføres.

Datalagringsdirektivet er det til nå kraftigste angrepet på personvernet i Norge.

Jeg håper at du kan bidra til at Arbeiderpartiets holdning til datalagringsdirektivet kommer klart og tydelig frem i partiprogrammet.

Jeg tillater meg å foreslå: “Ap vil arbeide mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og vil om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen”

Med optimistisk personvernhilsen”

Du kan f.eks sende til medlemmene av Aps landsstyre. Oversikten finner du her.

Du finner oversikt over alle landsmøtedelegatene her.

Du kan sende epost til Aps lag i ditt fylke, og be om at din epost behandles av landsmøtedelegasjonen. Oversikt epostadresser finner du her.

Sentralstyret
Jens Stoltenberg, leder
Helga Pedersen, nestleder
Martin Kolberg, partisekretær
Anniken Huitfeldt, leder av kvinnenettverket
Martin Henriksen, leder AUF
Kjell Bjørndalen, Fellesforbundet
Sylvia Brustad, Hedmark
Jan Bøhler, Oslo
Jan Davidsen, Fagforbundet
Trond Giske, Sør-Trønderlag
Mette Gundersen, Vest-Agder
Bjarne Håkon Hanssen, Nord-Trønderlag
Saera Khan, Oslo
Odd Kristian Reme, Rogaland
Inger Christin Torp, Østfold
Ingrid Heggø, Sogn og Fjordane
Roar Flåthen, LO
May Britt Lunde, Aust-Agder
Bjørn Inge Mo, Troms
Tove Brandvik, Hordaland

Du finner oversikt over samtlige stortingsrepresentanters epostadresser her. Noen av dem sitter i sentralstyret (se over), eller er å finne blant fylkenes delegater til landsmøtet.

Denne artikkelen kommer sent, men Ap-landsmøtene har en dynamikk som gjør at det er mulig å påvirke helt inn i møtet. La oss se om vi kan skape en epostaksjon rettet mot mange av delegatene – og ikke bare partitoppene!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer