Ukategorisert

Venstre freder kontantstøtten

Selv om Venstres wannabe-integreringstalsperson Abid Q. Raja forsøkte å få landsmøtedelegantene med seg på å si nei til kontantstøtteordningen, valgte et stort flertall å beholde programformuleringen. Dessverre.


Abid Q. Raja mener kontantstøtten hemmer integreringen, og det kan han naturligvis ha rett i. Barn født av foreldre som ikke har norsk som opprinnelig morsmål har godt av å leke med barn som snakker norsk, i god tid før skolealder. Da er slett ikke barnehave den dummeste løsningen. Men barneparker, ulike barnepassløsninger etc kan også være alternativer.

Plasseres barnet utenfor hjemmet noen timer, får mor mulighet til å lære norsk, eventuelt ta utdannelse og/eller jobbe. Alt sammen er bra for integreringen, og for selvutviklingen og -realiseringen av dette individets potensiale.

Å fjerne kontantstøtten er altså bra både for integrering av mødre og barn, for skoleforberedelsene til barnene, og for selvrealisering for og likestilling av mødrene.

Narrespillet om valgfrihet
Venstres nestleder Trine Skei Grande uttaler om Venstres fortsatte ja til kontantstøtte at «– Vi kan ikke ta fra folk valgfriheten som ligger i å leve ulike liv».
Dette er ikke en argumentasjon som imponerer, all den tid kontantstøtten er ca. 3500,- kr måneden pr. barn. Valgfriheten er i beste fall illusorisk. Ingen overlever på bare 3500 kr. Muligheten for å få kontantstøtte for flere barn samtidig er liten. Det er grenser for hvor mange barn mellom 1 og 3 år man har samtidig.

Selv medregnet barnetrygd er beløpet lavt, som tilskudd til husholdningens samlede inntekt, sammenlignet med inntekten til en toinntektsfamilie.

Slik kontantstøtten fungerer idag, bidrar den ikke til det som var hensikten; at travle, yrkesaktive foreldre skulle tilbringe mer tid med sine barn. Isteden blir den en betaling til dem som ikke benytter seg av et velferdstilbud (barnehave), og samtidig understøtter det den sorte økonomien; dagmammaer som passer barn uten å innberette inntekten.

Skulle valgfriheten være reell, burde kontantstøtte, barnetrygd og subsidier til barnehaver slåes sammen i én pott, og fordeles pr barn. Da ville foreldrene ha reell valgfrihet. Men da ville de rødeste feministene kanskje oppleve at mange mødre (og fedre!) ville velge å være hjemme med barn de første 1 – 3 årene.

Samfunnsøkonomene og myndighetene ville rive seg i håret over at så mye av det såkalte «arbeidskraftpotensialet» ikke realiseres. Det vil si at færre enn de som kan jobbe, faktisk jobber.

Slik kontantstøtten er idag, er den et narrespill med flere ulemper enn fordeler. Det er synd at Venstre denne gangen ikke hørte på Abid Q. Raja. Vi får satse på at Venstre har en integreringspolitikk som reduserer de verste utslagene kontantstøtten har når det gjelder å hemme integreringen.

Allerede i juli 2007 tok Liberaleren til orde for å avvikle kontantstøtten i sin nåværende form.

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jonas Stein Eilertsen
13 years ago

Bra innlegg Pleym! Kontantstøtten er noe herk og det er utrolig at velferdsstaten er blitt så stor at man skal ha betalt for å ikke bruke et offentlig finansiert tjenestetilbud

Beate
13 years ago

Du skriver: «Slik kontantstøtten fungerer idag, bidrar den ikke til det som var hensikten; at travle, yrkesaktive foreldre skulle tilbringe mer tid med sine barn.» At dette var hensikten med støtten en en myte som ser ut til å ha satt seg svært godt fast. Men går en tilbake og leser så er det ikke derfor man inførte støtten – den var, som den har fungert – en betaling til de som ikke bruker barnehage, uansett årsak eller intensjonen bak et slikt valg. En ting som var viktig i diskusjonen var blant annet støtte til de som ville ha plass,… Read more »

Sentrumskonservativ
13 years ago

Pleym skriver:
«Isteden blir den en betaling til dem som ikke benytter seg av et velferdstilbud (barnehave), og samtidig understøtter det den sorte økonomien; dagmammaer som passer barn uten å innberette inntekten.»

Man skulle ikke tro at en klassisk liberalist som Pleym Christensen hadde noe imot at den svarte økonomi ble understøttet, all den tid han er motstander av enhver beskatning.

trackback
12 years ago

[…] Kontantstøtte på dagens nivå innebærer ingen reell valgfrihet. Idag fungerer ordningen ikke slik at folk tilbringer mer tid med sine barn. Isteden betaler man for […]

trackback
12 years ago

[…] Kontantstøtte på dagens nivå innebærer ingen reell valgfrihet. Idag fungerer ordningen ikke slik at folk tilbringer mer tid med sine barn. Isteden betaler man for […]

trackback
12 years ago

[…] svar: Enig. Begrunnelse: Kontantstøtte på dagens nivå innebærer ingen reell valgfrihet. Idag fungerer ordningen ikke slik at folk tilbringer mer tid med sine barn. Isteden betaler man […]

Beate
12 years ago

Dette er utrolig gammelt nå, men oppdaget ikke svaret før nå. (Hva med e-postvarsling?) Du skriver om de som ført var for kontantstøtten, jeg er litt usikker på hvem du da mener? Vi er mange som har vært for kontantstøtte fra før det ble innført, og grunnene var mange. Når KrF gikk ut og frontet det så sa de først at det skulle føre til at foreldrene skulle tilbringe mer tid med barna sine, men det var de ganske alene om. Det var en rekke andre argumenter, og de kom også raskt på banen, også fra KrF sin side. Og… Read more »

trackback
12 years ago

[…] ordning som dypest sett er overføringer over statsbudsjettet for tjenester man ikke bruker, blir altså opprettholdt år etter år, selv om vi nå har full barnehagedekning noe så nær.  […]

Fra arkivet