Ukategorisert

Liberaleren er 10 år idag!

Idag er det 10 år siden Bent Johan Mosfjell publiserte artikkelen La butikkene holde åpne når de vil. Liberaleren er beviset på at liberalister kan gjøre en idealistisk innsats over mange år, uten annen drivkraft enn troen på ideene.


Selve åpningsartikkelen inneholder mye liberalisme. Politikerne skal ikke bestemme når du og jeg skal handle. De skal ikke bestemme hvilke behov vi har, når vi har dem, og når vi selv skal ha frihet til å dekke behovene våre. Butikkeierne skal ha råderetten over egen eiendom, inkludert friheten til selv å bestemme når (om) man skal stenge, og hvorfor (f.eks om man vil holde åpent på det som for noen er helligdager). Butikkeieren skal ha frihet til å finne personer som er villig til å jobbe på tidspunkter andre ønsker å sove eller gjøre noe annet enn å jobbe. Både butikkeier og ansatte skal ha friheten til selv å forhandle både prisen på arbeidskraften og vilkårene for å jobbe. Her er altså individuell frihet, privat eiendomsrett, og avtalefrihet i en og samme artikkel.

Liberaleren har siden starten publisert ca 4800 artikler, og fått ca 10 000 kommentarer fra leserne. Redaksjonen har vært forbausende stabil, under skiftende forhold både for Liberaleren og redaksjonens medlemmer (f.eks jobb, privatliv, og andre forpliktelser). Arbeidet gjøres gratis, og den eneste «belønningen» er at liberalismen møtes med større forståelse og genuin støtte.

Da Liberaleren startet var grunnleggeren leder for den politiske organisasjonen FRIdemokratene. Liberaleren var en av tre utadrettede aktiviteter; nettavis, boksalg og studentorganisasjon. Idag er det kun Liberaleren som er i aktivitet. FRIdemokratene var grunnlagt av liberalistene som det liberalistiske Fremskrittspartiet ikke hadde plass til. Mennesket og miljøet som opprettholdt liberalismen som politisk kraft er altså drivkraften bak Liberaleren. Idag er FRIdemokratene en ikke-aktiv organisasjon det er besluttet å nedlegge.

For Liberaleren må nedleggelsen av FRIdemokratene få konkrete konsekvenser: Styret i FRIdemokratene har utnevnt redaktør (senest 02.juli 2005) og utformet de redaksjonelle retningslinjene. Det er FRIdemokratene som har betalt for driften av Liberaleren. FRIdemokratenes økonomi var fundert på medlemskontingenter. Liberaleren trenger en ny organisatorisk og økonomisk plattform. Dette vil forhåpentligvis finne sin løsning i løpet av året.

Liberaleren kommenterer aktuelle saker med basis i vår ideologi. Liberalismen. Derfor er også arkivet over artikler den kanskje største samlede oversikten over illiberale forslag og vedtak her til lands – bortsett fra den boken som heter Norges Lover. I den tiden Liberaleren har eksistert har Norge fått lover som uttrykker mer verdiliberale normer, i tråd med Liberalerens grunnsyn. Men slett ikke alle saker går riktig vei; som for eksempel den tverrpolitiske enigheten om å beholde statskirkeordningen. Norge er ikke lenger en sosialdemokratisk modellstat som kan eksistere uavhengig av verden omkring. De mange dommene mot Norge i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK) er eksempler på at alt ikke er like rosenrødt i Norge.

De første liberalistene startet fra bunnen av da de skulle designe et fritt samfunn. For å gjenreise individets medfødte rettigheter er liberalister idag nødt til å ta utgangspunkt i en stor statsmakt, nærmest uansett hvor i verden man befinner seg. Viktige virkemidler for å gjenreise individets frihet og ansvar for eget liv og egne valg, er å fjerne lover og forskrifter (ikke «forenkle»), fjerne skatter og avgifter, og privatisere offentlig virksomhet. Den som tror konkurranseutsetting er et virkemiddel for mer personlig ansvar og frihet tar feil. Det er kun å bruke markedsøkonomiens virkemidler for å effektivisere offentlig sektor, og hindre at politikerne sløser bort mer av dine og mine penger enn de ville gjort i et system med ikke bare skattefinansiering men politikerstyrt monopolproduksjon.

Når vi kommenterer forslag og vedtak fra partier, personer og politiske organer vurderer vi om de inneholder virkemidlene som skal til for å gjenreise individets frihet og ansvar for eget liv og egne valg, er å fjerne lover og forskrifter, fjerne skatter og avgifter, og privatisere offentlig virksomhet. Å fjerne skatter og avgifter men opprettholde statlig styrte og finansierte velferdsordninger er ikke å oppmuntre mennesker til å ta ansvar for eget liv.

Liberaleren er i stadig endring. Vi har overlevet konkurransen fra bloggene og nettavisene, så langt. Vi er på Facebook, og på twitter. Andre bloggere lenker til oss, og medstrømsmedia er oppmerksomme på oss. Vi vet at leserne våre kommer fra et bredt spekter; både hva angår politisk grunnsyn og organisatorisk tilhørighet. At flere oppdager oss betyr at vårt verdensbilde blir kjent, og vi får nye følgesvenner. Den dagen vi ikke provoserer, engasjerer eller skaper gjenkjennelse og tilhørighet er Liberaleren ferdig som politisk kraft. Arkivet vil uansett være et monument både over dem som tror de har en generell fullmakt til å styre sine medmenneskers liv, og oss som påpeker at mennesker har en medfødt rett til å styre sitt eget liv.

Mennesker har medfødte rettigheter; til liv, til personlig frihet og til søken efter individuell lykke. De som ønsker det skaper en organisasjon for i fellesskap å beskytte hverandres individuelle rettigheter – men uten å detaljstyre andre aspekter (eller resten av) hverandres liv. De som ikke føler behov for slik gjensidig beskyttelse lever i et samfunn i spontan orden, i gjensidig respekt for hverandres rettigheter.

Så lenge ett eneste menneske på kloden lever i ufrihet har liberalister en misjon ut over å beholde friheten over eget liv.

Redaksjonen takker for alle som har sendt oss hilsninger i forkant av tiårsdagen!

Gratulerer med dagen!

Mest lest

Arrangementer