Ukategorisert

Krav fra NORMAL

NORMAL kommer med to konkrete krav til justisminister Knut Storberget etter at Maria Eliassen ble oppsøkt av politiet dagen etter at FEM sendte intervjuet med Eliassen.

NORMAL krever rett til å debattere cannabisforbudet uten frykt for represalier. Alt vi ønsker å fremme høyt og tydelig er en ærligere og sunnere cannabisregulering. «Bruk, men hold munn»-praksisen er skadelig i seg selv, og kan bare bedres med lovlig regulert bruk – den bruk som under totalforbud bare har økt i 45 år nå, skriver Ole Ullern på nettstedet som organisasjonen har.

NORMAL krever også at justisminister Storberget instruerer politiet om ikke å særforfølge cannabisbrukere som er ærlige om sin bruk, og påser at ytringsfriheten gjelder også her – som for ham selv omkring hans lignende lovbrudd. Likhet for loven må gjelde også cannabisbrukere.

Hadde ytringsfriheten hatt gode rammevilkår, ville kravene fra NORMAL vært unødvendige. Dessverre har politikerne mye å rette på også på dette området.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
12 years ago

Ja dette er meningsløst. I praksis straffer altså politiet de som ytrer seg om cannabis, vanlige stillferdige småbrukere blir jo i praksis ignorert av politiet.

Emil
Emil
12 years ago

Enig i at det er meningsløst, men det er jo samtidig kjent at det er slik. I tillegg er det jo vanskelig å si at politiet gjorde noe feil når de tross alt fant det de var ute etter. Jeg er enig i det du skriver, men hvor mye bedre for både saken og får rammevilkårene til debatten ville det ikke være om man kunne avkledd politiet ved at de dro på denne typen aksjoner uten å finne noe? Med slike saker uten funn, ville jo selv folk som ikke sympatiserer med legaliseringssiden måtte se at det er ren trakassering,… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
12 years ago

Det er ingen som vil hindre Eliassens ytringsfrihet. Eliassen blir heller ikke utsatt for represalier fordi hun brukte sin ytringsfrihet. Politiets oppgave er å etterforske lovbrudd, og når en person åpent og ærlig innrømmer alvorlige lovbrudd, er det politiets plikt å ta affære for å etterforske saken nærmere, ettersom disse tingene kommer inn under bestemmelsene om offentlig påtale. Dersom politiet ikke hadde reagert, hadde en slik forsømmelse vanskelig blitt karakterisert som annet enn tjenestefeil. Et illustrerende eksempel: Dersom jeg påstår at det var meg som drepte Olof Palme, så forutsetter jeg at jeg blir kontaktet av politiet. Dette er ingen… Read more »

Pleym
Pleym
12 years ago

Knudsen skriver: «Hvorfor er det så mye om å gjøre for Liberaleren å forsvare folk som putter kroppen sin full av giftstoffer?» Fordi det er deres rett å gjøre nettopp dette. Formynderne tror visst at fordi noen har rusproblemer så har alle det. «Når mange av dem på grunn av eget rusforbruk får problemer med helsa, så er det jo vi som til syvende og sist må betale for å gjøre dem friske. Bør de ikke heller kritiseres for å ha påført skattebetalerne unødvendige ekstrautgifter på grunn av eget ønske om å rømme vekk fra en komplisert verden ved å… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
12 years ago

Jo, dere er i alle fall konsekvente. 1-0 til Pleym – som vanlig…

Anonym
Anonym
12 years ago

Noe av problemet er Sveriges innflytelse på Norge og Sverige’s ekstremt diskriminerende holdning til cannabis. I Sverige har de har rett til å teste og tiltale alle de mistenkter bruker ulovlige rusmidler. Politiet har tilstedeværelse med eget «legekontor» på musikkbransjetreff, der de narkotester og tiltaler deltakere, for eksempel. Og NORMAL i Sverige ble utsatt for så mye politihets at de måtte legge ned og flytte fra landet. Sverige ses på som et «foregangsland» av FN, og Norge henter mye idiotisk inspirasjon derfra. Som f.eks. loven mot sexkjøp. I Frankrike er debatten ulovlig, fordi det er ulovlig å «fremstille cannabis i… Read more »

Fra arkivet