Ukategorisert

Sommerpatruljen på veien igjen

LOs sommerpatrulje har i år vært på veien siden 22. juni. Sommerpatruljen har ett mål, nemlig å begrense avtalefriheten.

Liberaleren har siden 2004 hatt en del artikler om sommerpatruljen. Den beste ble publisert 6. juli 2006, og tittelen er LOs sommerpatrulje.

For Liberaleren, og liberalister for øvrig, er det en soleklar frihet å inngå avtaler. Vi mener fagbevegelsen eller LOs sommerpatrulje ikke har rett til å blande seg opp i avtaler som ulike parter har inngått helt frivillig. Sommerpatruljen kolliderer med vårt krav om full avtalefrihet!

Mest lest

Arrangementer