Ukategorisert

Det nærmer seg forfall for TV-skatten

Den 31. juli er det forfallsdato for TV-lisensen. To ganger i år må norske borgere betale 2 334,96 kroner, helt uavhengig hvilket forhold vi har til NRK.

Giroen for juli måned er på 1 167,48. De som dropper å betale giroen vil etter halvannen måned få en purring på 1 342,60 kroner. Da er en tilleggsavgift på 15 prosent lagt til den opprinnelige summen.

TV-lisensen er en skatt vedtatt av politikerne. Den er urettferdig, fordi mange borgere må betale for noe de ikke benytter. Alle som har fjernsynsmottaker skal betale kringkastningsavgiften.

Dine Penger har mer informasjon om TV-skatten, en skatt som liberalister vil avskaffe.

Aksjoner på Facebook.com
På nettsamfunnet Facebook.com, er det flere grupper mot TV-skatten. Gruppen med størst oppslutning er Vi skal fjerne TV-lisensen, og vi trenger deg for å få det til!. I skrivende stund er medlemstallet i denne gruppen 217 730. Du leste riktig; 217 730.

En annen gruppe er Fjern TV-lisensen og privatiser NRK!. Medlemstallet er ikke spesielt høyt, men 125 personer ønsker å fjerne TV-lisensen, samt å privatisere NRK, et standpunkt som er liberalisme i praksis.

Mest lest

Arrangementer