Ukategorisert

Marit Nybakk: » Arbeiderpartiets organer vil drøfte denne saken når den blir aktuell.»

Saken som tydeligvis ikke er aktuell nok for Ap ennå, er om EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lovverk. Det er gått tre og et halvt år siden EU vedtok direktivet, og et halvt år siden domstolen stadfestet at direktivet må innføres. Når blir saken aktuell for Ap?

VG har oppfattet SV-nestleder Audun Lysbakkens krav på egen blogg om at regjeringspartner Ap må ta stilling til direktivet – før valget.

VG har derfor slått opp saken, og intervjuet Lysbakken. Den som får svare for Ap er Oslo-representant Marit Nybakk. I tillegg til å hevde at Ap skal ta stilling til saken «når den blir aktuell» fortsetter hun: «Vi har tradisjon for å behandle slike direktiver svært grundig i partiet. Det vil vi også gjøre i denne saken,..»

Ifjor vår var datalagringsdirektivet en svært aktuell sak. Årsmøter i fylkeslag både i Venstre, SV, og SP vedtok å si nei til direktivet, og kreve veto fra regjeringen. Liberaleren fikk ikke inn et eneste tips om noe vedtak på APs fylkesårsmøter.

I våres utfordret Liberaleren flere partilandsmøter til å ta inn et ja til bruk av reservasjonsretten i EØS-avtalen mot direktivet, i partiprogrammene. Blant annet Ap. Stortingskandidat for Oslo Ap, og Aps kanskje fremste blogger, Fredrik Mellem, konstaterte at personvern ikke var den varmeste poteten på Ap-landsmøtet.

Mange vil nok mene at saken egentlig var aktuell for flere år siden, før EU gjorde sitt vedtak. Som kjent valgte regjeringen en «vente og se»-strategi, siden Irland hadde anlagt sak mot EU-kommisjonen for EU-domstolen. I februar iår avgjorde domstolen at direktivet skal innføres.

Ap burde tatt debatten i forrige stortingsperiode, men ivertfall i denne perioden – efter mars 2006. Regjeringen på sin side, kunne igangsatt en prosess med å finne ut om direktivet var EØS-relevant eller ikke, slik at man med en gang EU-domstolens avgjørelse forelå selv kunne avgjøre veien videre.

At denne saken ikke er aktuell nå, slik Marit Nybakk hevder, er bare tull. Ap kommer med utflukter for å skyve en vanskelig sak så langt som mulig foran seg.

Bloggstafetten skal vite å minne Ap om hvor aktuell denne saken er.

Ifølge overskriften i VG er også SP utfordret. Jeg er imidlertid nokså sikker på at Lysbakken vet om SPs landsstyrevedtak for veto mot direktivet. Og at det kun er Ap og Høyre som ikke har tatt stilling til direktivet av de partier som idag er representert på Stortinget.

Mest lest

Arrangementer