Ukategorisert

Ap ikke bekymret for datalagringsdirektivet

Nettavisen har den siste tiden satt fokus på EUs datalagringsdirektiv, og stilt partiene på Stortinget spørsmål. Som siste parti, efter flere purringer, har Ap nå svart. Av svaret fremgår at Ap ikke ser noe problematisk med direktivet. Ap vil derfor heller ikke bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen for å hindre at direktivet blir norsk lov. Kan bloggstafetten få stortingskandidater og andre i Ap-systemet til å ta stilling for personvernet – før valget?

Først var det kun Venstre og SP som svarte på Nettavisens spørsmål. Så kom de andre partiene efter, minus SP og Ap.

Ap har nå svart på følgende spørsmål: Datalagringsdirektivet. Bør Norge bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen?

Aps svar: «Arbeiderpartiet er opptatt av å bekjempe alvorlig organisert kriminalitet, og tilgang til blant annet den typen informasjon som datalagringsdirektivet omhandler har vært viktige verktøy for Politiet i oppklaringen av svært alvorlige kriminalsaker som blant annet NOKAS-saken og Baneheia-saken.

Datalagring er ikke noe nytt. Det som eventuelt blir nytt er at tilbyderne får en selvstendig plikt til å lagre av hensyn til kriminalitetsbekjempelse. I dag lagrer tilbyderne av hensyn til egen forretningsvirksomhet. Også i dag har tilbyderne imidlertid en plikt til å legge til rette for politiets tilgang til data og politiet har på sin side allerede hjemler i straffeprosessloven for å be om innsyn, men politiets bruk er altså ikke formålet med lagringen. Innføringen av en selvstendig lagringsplikt vil derfor på mange måter klargjøre det som allerede er dagens realiteter og således gi større forutsigbarhet for den enkeltes personvern enn slik reguleringen er i dag.

Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til eventuell innlemmelse av dette direktivet om det skulle bli aktuelt. Flere departementer arbeider med en gjennomgang av konsekvensene av direktivet. Vi vil se resultatet av dette, og vil ta stilling når eventuell innlemmelse kommer til behandling, og vi har fått all kunnskap og konsekvenser på bordet.

Å bruke reservasjonsretten mot et EU-direktiv er eventuelt en alvorlig sak, og er noe som først vil bli gjort etter grundige vurderinger og gjennomganger av konsekvenser, da vi risikerer å bli møtt med mottiltak.»

Ap svarte ikke på spørsmålet om personvernet
som er høyst aktuelt hvis direktivet blir innført: Hvis en er for Datalagringsdirektivet, hvordan vil man sikre enkeltpersoners personvern. Lekkasjer og sikkerhetsbrudd vet man at forekommer til stadighet.

Du kan lese hele Nettavisens artikkel her.

Datalagringsdirektivet medfører at såkalte trafikkdata fra fasttelefon, mobiltelefon, sms, mms og epost vil bli lagret i opp til 2 år. Datatilsynet mener at 3 uker bør være maksimalgrensen. IT-ekspert Gisle Hannemyr har hos Liberaleren påpekt at såkalte trafikkdata lett kan gjøres om til innholdsdata. Myndighetene vil da få innsyn ikke bare i når du har sendt noe til hvem, og hvor avsender og mottager var på sendetidspunktet. Også innholdet vil bli kjent. Total overvåkning av hele befolkningen, i håp om å finne terrorister.

Bloggstafetten mot datalagringsdirektivet nærmer seg 150 deltagere. Liberaleren har utfordret alle stortingskandidatene til SP og SV. Denne uken vil vi fortsette med de andre partienes kandidater. Samtidig håper vi at vanlige bloggere deltar i stafetten, slik at temaet holder seg aktuelt.

Igår ble forøvrig bloggstafetten omtalt i Bergensavisen. Ansvarlig statsråd for eventuell innføring av direktivet, SP-leder Liv-Signe Navarsete forklarte grunnen til regjeringens manglende stillingstagen før valget er intern uenighet i regjeringen. Idag har Nettavisen gitt oss svaret. Ap er for, SP og SV er mot.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
12 years ago

Ap har ikke offisielt tatt stilling, men det svaret du gjengir er det jo åpenbart hvilken vei partiet heller. Det er den gale veien.

Jeg har tidligere vurdert å stemme Ap som den sikreste måten å stemme _mot_ Frp, nå tror jeg det må bli Venstre.

Konrad
12 years ago

I Nationen finner jeg denne omtalen: Varsler veto mot data- lagring Liv Signe Navarsete sier Senterpartiet «vil bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot datalagringsdirektivet». Regjeringen behandler ikke saken før valget. Navarsete begrunner partiets beslutning med at «direktivet har store personvernkonsekvenser», skriver Bergens Tidende. Senterpartiets leder sier det er ulikt syn på saken i regjeringspartiene, blant annet med bakgrunn i at direktivet vil lette politiets arbeid. – For Senterpartiet er det imidlertid ikke aktuelt å si ja til direktivet, sier Navarsete til Bergens Tidende. Dette er årsaken til at regjeringen ikke ferdigbehandler den vanskelige EØS-saken før valget. Liv Signe Navarsete understreker at… Read more »

Konrad
12 years ago

Bladet Tromsø (29.juli): Jonas Eilertsen (V) går til kamp mot EU, som vil lagre alle dine SMS og e-poster i to år. – Et slik direktiv er en krenkelse mot individets frihet. Vi i Venstre mener saken er så viktig at vi har tenkt å bruke vår reservasjonsrett for å for at direktivet ikke blir innført i Norge, sier Tromsø-politiker og 1. nestleder i Unge Venstre, Jonas Eilertsen. Han er en av 125 bloggere som har markert sin avsky mot EU-direktivet 2006/24. Kort fortalt er ideen med direktivet at all informasjon om din private kommunikasjon skal lagres i opptil to… Read more »

Konrad
12 years ago

Avisa Glåmdalen (27.juli): RESERVASJON: Retten til kunnskap, læring, deling og møtevirksomhet, samt ytringsfrihet, personvern og forbrukerrettigheter, er rettigheter vi i Norge er vant til og tar for gitt. Men den digitale verden er et nytt miljø, og her må mange av rettighetene kjempes fram på nytt. Nå er personvernet trua av et nytt direktiv fra EU: datalagringsdirektivet. Dette innebærer at alt du gjør på nettet eller med mobilen blir lagra hos teleleverandøren din i opptil to år. Slik informasjon vil lett kunne misbrukes på utallige måter. Hvis dette direktivet blir en del av norsk lov, vil det være en krenkelse… Read more »

Konrad
12 years ago

NTB 1.aug: Oslo (NTB-Per Christensen): Senterpartiet vil at Norge skal reservere seg mot innlemmelse av EUs datalagringsdirektiv i norsk lov. Partileder Liv Signe Navarsete sier det er flertall mot direktivet på Stortinget. Det blir i så fall første gang Norge gjør bruk av denne retten som ligger nedfelt i EØS-avtalen. Arbeiderpartiet har tidligere i den rødgrønne regjeringsperioden overkjørt SV og Sp, men i denne saken har ikke Ap flagget noe offisielt standpunkt. Navarsete henstiller derfor til Arbeiderpartiet om å respektere stortingsflertallet. Saken kommer ikke til behandling før valget, så den dukker eventuelt opp igjen som et forhandlingstema i Soria Moria-II,… Read more »

Konrad
12 years ago

Pleym:
Beklager å fylle kommentarfeltet med avisutklipp, det er bare til orientering. Du kan gjerne slette slik at du ikke utfordrer opphavsretten.

Anonym
Anonym
12 years ago

Ja til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep !

Hvis det i det hele tatt kan lages konspirasjonsteorier om Norge bør de sentrere seg rundt AP… Selvsagt er de ikke bekymret for dette direktivet. Hele partikulturen deres elsker jo sånt.

trackback
12 years ago

[…] Tidligere i vår forsøkte Liberaleren å få partiene til å programfeste et standpunkt til om EUs datalagringsdirektiv skal innføres i Norge eller ikke. Kun to partier har gjort dette, Venstre og SV. Flere andre partier har vedtak i partiorganer, men ikke Høyre og Arbeiderpartiet. Nettavisen har i sommer forsøkt å få svar fra partiene på forskjellige spørsmål om personvern, herunder datalagringsdirektivet. Kun Venstre og SV svarte, og Nettavisen måtte publisere en artikkel om hvor trege partiene var, før svarene kom puljevis fra resten. Ap desidert sist. […]

trackback
12 years ago

[…] å finne ut hva partiene mente om personvernrelaterte spørsmål, herunder datalagringsdirektivet. Ap var det siste partiet som svarte, og i tråd med Nybakks uttalelser til VG i sommer valgte partiet et ikke-standpunkt. De som stemte […]

Fra arkivet

 • Læreplaner gir tapereLæreplaner gir tapere
  Nye læreplaner løser ikke det grunnleggende problemet
 • En merkelig politisk skikkelseEn merkelig politisk skikkelse
  Biografien om Reiulf Steen er svært lærerik hvis du vil lære politisk historie.
 • Internasjonalen, 3.versInternasjonalen, 3.vers
  Hvorfor synger ikke sosialistene *hele* internasjonalen?
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
 • Et korrumpert monopolEt korrumpert monopol
  Norsk Tipping har skaffet seg et monopol på gambling i Norge gjennom "bestikkelser" av idrett og kultur.
 • Delingsøkonomi på en – to – tre!Delingsøkonomi på en – to – tre!
  For fem år siden var ordet "delingsøkonomi" på alles lepper, men da aktørene i denne sektoren begynte å utfordre eksisterende næringsvirksomhet så satt politikerne foten ned.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.