Ukategorisert

En stor katastrofe i Finnmark på vinteren

Et oljeutslipp i Finnmark på vinteren vil være en katastrofe. Liberaleren har snakket med Werner Hansen, som er en idrettsleder og politiker for Arbeiderpartiet. Han har vært med på å organisere en innsatsgruppe som skal i aksjon ved en oljekatastrofe rundt Magerøya i Finnmark.

Werner Hansen er en sentral arbeiderpartipolitiker i Nordkapp kommune. Han har også hatt sentrale verv i Honningsvåg Turn & Idrettslforening, kommunens største organisasjon. I dag er han organisasjonssekretær i HT & IF. Gjennom idrettslaget har Hansen deltatt på strandsonekurs, og er med i en innsatsgruppe som er i beredskap i tilfelle et oljeutslipp i landets nordligste fylke.

Årsaken til at skribenten tok kontakt med Hansen, er en samtale som vi hadde i vinter. Da hadde Hansen gjennomført kurset. Han var ærlig, og sa at mannskapene umulig kunne hindre en katastrofe dersom et uhell skulle skje i et område rundt Magerøya.

Verst om vinteren
I helgen gikk et skip på grunn utenfor Langesund. Det fikk skribenten til å tenke på situasjonen i Nord-Norge ettersom oljeboring er et aktuelt tema i landsdelen. Jeg ringte Werner Hansen, som står fast på det han mente i vinter.

–Et oljeutslipp i Finnmark om vinteren vil være en katastrofe. Beredskapsgruppen som er etablert vil ikke være i stand til å hindre olje i strandsonene eller til å rydde opp på en god måte, sier Werner Hansen.

Med vintermåneder mener Werner Hansen spesielt desember, januar og februar. Skribenten legger for egen regning til mars og april.

–Nesten 30 personer fra idrettslaget har gjennomført strandkurs for oljevernberedskap. Vi er i en beredskapsgruppe i tilfelle et uhell. Jeg tror ikke beredskapen er god nok, fordi det ved et uhell kan bli veldig store oljeutslipp, sier Hansen.

Hansen legger til at han svarer på vegne av seg selv, ikke på vegne av HT & IF eller Arbeiderpartiet.

Lofoten
Kjell Ingolf Ropstad, leder i KrFU og førstekandidat for Aust-Agder Kristelig Folkeparti ved stortingsvalget, bruker Langesund-ulykken som et eksempel på hvorfor politikerne bør si nei til oljeutvinning i Lofoten.

Dette er et godt eksempel på hvorfor vi ikke må drive oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen, sier Ropstad til VG mens han kikker ut over oljesølet som har lagt seg på fugler og badestrender.

I valgtestene har Liberalerens redaktør, Per Aage Pleym Christensen, svart på spørsmål om oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. I liberalistisk ånd er Pleym Christensen negativ til oljeutvinning.

Tags:

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Observator
Observator
12 years ago

Pleym Christensens «svar» på valgtesten kan umulig være i liberalistisk ånd dersom ikke liberalisme er en «-isme» for bakstreverisme, pessimisme og kunnskapsløsisme, da. Men det trodde jeg vitterlig ikke om denne politiske bevegelsen! Et hvilket som helst oljeutslipp, enten uhellet skjer i egen garasje eller på havet, kan elimineres. På lik linje med alle andre «uhell». Uhell eller «shit happens» foregår ikke selv om ordet «ulykke» har i seg en forventning om at noe tilfeldig – altså at dersom sølet ikke oppstår, så er det fordi man er heldig. Det er feil! Den som ikke søler, gjør det fordi han… Read more »

Observator
Observator
12 years ago

At Staten har nok penger? Er det også et argument i den generelle norske oljedebatten? Bytt ut «Staten» med Sarah Palins folkelige Alaska-modell da i stedet for. Igjen, finnes det en «liberalistisk» oppskrift på hvordan håndtere oljeutvinning til havs slik at den ikke medfører skade på helse og miljø?

Pleym
Pleym
12 years ago

Det er et liberalistisk argument for ikke å gi staten mer penger å rutte med. Det gjelder enten man utvider inntektsgrunnlaget (oljeboring) eller finner opp nye skatter og avgifter.

Når det gjelder neste punkt så er det opp til staten som lovgiver å sette rammene for virksomheten. De som skal utøve virksomheten må tilfredstille vilkårene.

Observator
Observator
12 years ago

Problemet med å innføre den liberalistiske statsmodell etter en håndfull generasjoner med tilnærmet motsatte modeller er at dette rett og slett vil være sjofelt mot «barn» av sistnevnte modeller. Fortjener vi ikke bedre? Undertegnede er i femti-årene, ansatt i det private næringsliv men er blitt utsatt for Statens tvangssparing til min pensjon i snart 35 år. Jeg har derfor personlig interesse av at Statens pengebinge øker slik at den er i stand til å betale mest mulig pensjon til meg den dagen jeg går av med pensjon. Jeg mener ærlig og oppriktig at jeg fortjener det! Statens tvangsparing til pensjon… Read more »

Fra arkivet