Ukategorisert

Sandberg: Har ikke tatt kontakt med Navarsete

Per Sandberg (FrP) tok ikke kontakt med samferdselsminister Liv Signe Navarsete da det ble klart at Stortinget ikke kom til å behandle Datalagringsdirektivet i inneværende periode.

Foran landsstyremøtet som Fremskrittspartiet avholdt i februar 2009, kom Liberaleren med en oppfordring. Vi ba leserne sende e-poster til Siv Jensen, for å få en klarere formulering om Datalagringsdirektivet i partiprogrammet for perioden 2009 – 2013.

På vegne av Fremskrittspartiet sendte Sandberg ut svar. Han kom med løfter om at Datalagringsdirektivet skulle avklares i 2009. Det var tydeligvis hovedargumentet mot et klarere standpunkt mot direktivet i partiprogrammet for den kommende stortingsperioden. Som kjent ble ikke direktivet behandlet!

Liberaleren har dekket Fremskrittspartiets forsøk på å få en sak til Stortinget om Datalagringsdirektivet, og det var på grunn av denne saken at vi fikk avdekket hva som er regjeringens strategi, altså å vente på EU-domstolens avgjørelse.

Liberaleren og andre deltakere i bloggstafetten har kritisert regjeringen for ikke å ha gjort noe mer etter at EU-domstolens avgjørelse forelå i mars. Men hva har opposisjonen gjort? Det var nærliggende å spørre FrP, på grunn av forsøket partiet gjorde på å få Datalagringsdirektivet til Stortinget og på grunn av Sandbergs svar til Liberaleren i februar. På grunn av Navarsetes svar i juni ifjor burde Sandberg og FrP foretatt seg noe overfor regjeringen, etter at EU-domstolens avgjørelse forelå, for å forsikre seg om at regjeringen nå satte fart i utredningsarbeidet rundt direktivet.

Det er påfallende at FrP ikke har gjort noe som helst, spesielt fordi Sandberg selv i februar mente at saken ville være avklart før høstens stortingsvalg.

Via e-post spurte vi Sandberg følgende spørsmål:
Har du tatt kontakt eller gjort andre forespørsler til Liv Signe Navarsete om saken?
Hvis ja, hva var forespørselen og hvilket svar fikk du? Hvis nei, hva tenker FrP å gjøre med denne saken?

I dag fikk vi svar fra Per Sandberg, 1. nestformann i FrP og leder av Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

–Jeg har ikke tatt ytterligere kontakt med Navarsete. FrP ønsker ikke på noen måte å ratifisere innholdet i Datalagringsdirektivet. Dette står vi fast på. Utfordringen er fortsatt å få dette direktivet til behandling i Stortinget, noe som er vår intensjon (les tidligere forslag). Dette gjelder uavhengig av hvorvidt FrP kommer i posisjon eller ikke, skriver Sandberg i en e-post til Liberaleren.

I Liberalerens redaksjon er vi samstemte på at det ville vært naturlig med spørsmål tidlig i vår. FrP og de andre partiene på Stortinget bør benytte muligheten ved neste korsvei.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer