Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Onar Åm

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Dagens gjest i Kandidaten er Onar Åm, kandidat for Det Liberale Folkepartiet i Oslo, Rogaland og Hedmark. Åm har èn av de beste politiske bloggene i Norge. Han er forfatter, og har blitt intervjuet av Liberaleren i en artikkel som vi kalte Brennende engasjert!

Hva vil du gjøre med Datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
–Det er en del fornuftige elementer i Datalagringsdirektivet, men for at noe slikt skal være mulig forutsetter det at man har en fjellstø rettsstat i bunn som beskytter individets rettigheter. Det har vi ikke i dag. Rettsstaten er avskaffet og et slikt direktiv kan derfor misbrukes hemningsløst. Jeg vil derfor kjempe mot Datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant, sier Onar Åm.

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–På lang sikt ønsker jeg å fjerne alle tvungne skatter dersom dette lar seg gjøre i praksis og kun finansiere staten frivillig, men på kort sikt er det især skatt på kapital jeg ville ha fjernet. Selskapsskatten og formueskatten burde fjernes umiddelbart. Den siste skatten jeg vil fjerne er moms på forbruk, sier Åm.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–I et fritt samfunn burde det være unødvendig med en egen ekteskapslov, sier Åm.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–Jeg er i mot verneplikt og vil ha en frivillig, profesjonell hær. Et første viktige steg i retning frivillig, profesjonell hær er å gi de vernepliktige en ordentlig lønn. I dag er det slik at de vernepliktige straffes dobbelt opp: De mister ett år av sitt liv som de ellers kunne ha brukt på jobb og utdanning og attpåtil må de betale for dette tapte året av egen lomme, sier Åm.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
–Vegard Martinsen, leder i Det Liberale Folkepartiet, svarer Åm kjapt.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget?
–Svært lite sannsynlig, men dette plager meg lite. Jeg stiller ikke til valg i denne omgang for å komme inn på Stortinget, men for å kunne delta i valgdebatten, især skolevalgene, for å spre informasjon om liberalismen og det frie, fredelige samfunn, sier Åm.

Hva gjør du valgnatta?
–Følger ivrig med om DLF får mer enn 500 stemmer i ett fylke slik at vi får stille landsdekkende i 2013, avslutter stortingskandidaten Onar Åm.

På torsdag har Liberaleren et nytt intervju med en ny kandidat.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer