Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Torbjørn Røe Isaksen

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Dagens gjest, som annonsert, heter Torbjørn Røe Isaksen. Han er 1. kandidat for Høyre i Telemark. Han har vært leder i Unge Høyre, og er sentralstyremedlem i Høyre.

Røe Isaksen har vært omtalt en rekke ganger i Liberaleren. Vi gjorde blant annet et intervju med han som nyvalgt leder i Unge Høyre.

Røe Isaksen er ansvarlig redaktør i Minerva. Han har et eget nettsted med det treffende navnet Konservativ.no.

Hva vil du gjøre med datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
–Jeg har skrevet om min holdning både på min hjemmeside og i Minerva. Jeg mener denne saken er så viktig at Norge bør vurdere å bruke vetoretten. Så sant det ikke kommer frem svært tungtveiende argumenter i saken, som at et bruk av veto vil bety slutten på EØS-avtalen, vil jeg støtte et slikt veto, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–Jeg vil gjerne redusere de fleste. Skatt er både et praktisk og et dypt ideologisk spørsmål. Det handler i bunn og grunn om fordelingen av makt i samfunnet. Jo mer politikerne bestemmer over våre penger, jo mindre frihet og ansvar har vi selv. Jeg kjøper heller ikke venstresidens argument om at vi må velge mellom skatt og velferd. De glemmer, eller ignorerer, at også enkeltmennesker og familier kan skape velferd for seg selv og andre, sier Røe Isaksen.

Han legger til at Høyre vil avskaffe formueskatten fordi den gjør arbeidsplasser utrygge og investeringer tyngre, arveavgiften fordi det er en statlig gravplyndring samt senke inntektsskatten, både toppskatt og heve bunnfradrag. Høyre vil også senke dokumentavgiften og vurdere avgifter som bilavgiften. Hvor mye som er mulig å få til i løpet av fire år vet ikke høyrepolitikerne, men retningen er klar og tydelig: Mer makt til folk, mindre til politikerne.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–Jeg er for, svarer Røe Isaksen kjapt.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–Ja, men verneplikten må hele tiden vurderes i forhold til forsvarets behov. Jeg mener tjenestetiden må kompenseres skikkelig, sier Røe Isaksen.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
Røe Isaksen smiler litt og tenker seg om før han innrømmer at spørsmålet er godt.

–Ingen i Telemark, må jeg innrømme. Men jeg håper at Høyre får inn unge kandidater som kan være med å fornye partiet, som Ine Marie Eriksen Søreide og Andre Dahl som sitter der i dag, og Nikolai Astrup som stiller fra Oslo, sier Røe Isaksen.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget?
–Rimelig stor. I realiteten kjemper jeg om et fast mandat med Arbeiderpartiets 3. kandidat i Telemark. Det er også en mulighet for å komme inn på utjevning, sier mannen som tror han er stortingsrepresentant etter 14. september.

Hva gjør du valgnatta?
— Da er jeg i Telemark og feirer eller sipper, avslutter Torbjørn Røe Isaksen.

Liberaleren fortsetter serien Kandidaten på mandag.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer