Ukategorisert

En frustrert mann

Det er mulig å føle frustrasjonen Torbjørn Røe Isaksen føler i saken om datalagringsdirektivet. Som høyrepolitiker, og dermed en sterk tilhenger av europeisk samarbeid gjennom EØS eller aller helst medlemskap, er det vanskelig å sette et direktiv opp mot EØS-avtalen.

EØS-avtalen er viktig for norsk næringsliv, ifølge Høyre. Alle toppkandidatene til Høyre har blitt opplært til at EØS-avtalen, eller medlemskap, er alfa omega for norsk næringsliv. Høyre er det eneste av dagens stortingsparti som klart og tydelig ønsker EU-medlemskap i neste periode. Å sette det europeiske samarbeidet på spill, er for høyrepolitikerne det samme som å banne i kirken. Eller; unnskyld, å banne i kirken er et mildt uttrykk.

Liberaleren intervjuet Røe Isaksen i serien Kandidaten. Mange mener svaret om datalagringsdirektivet var vagt, men til å være politiker for partiet Høyre var det et klart svar. Han mente i serien, og mener fortsatt, at saken er så viktig at Norge bør vurdere å bruke vetoretten. Så sant det ikke kommer frem svært tungtveiende argument i saken, som at et bruk av veto vil bety slutten på EØS-avtalen, vil han støtte et veto, Han vil, i Høyres ånd, ikke støtte et veto dersom det betyr slutten på EU-samarbeidet. For Høyre er arbeidsplasser og vilkår for næringslivet viktigere enn personvern. Det er, etter skribentens mening, en fair holdning og i tråd med USA-linjen som mange i Høyre følger.

Røe Isaksen presiserte sitt syn på Konservativ.no, mandag 10. juli. Han er fortsatt like klar, eller uklar. Han er konsekvent og svarer slik han besvarte Liberalerens spørsmål 7. august.

Høyre har i denne perioden 23 stortingsrepresentanter. Hele listen er publisert på nettstedet Stortinget.no. I juni 2008 prøvde FrP å få opp en sak om direktivet behandlet i Stortinget, noe Liberaleren omtalte for litt over ett år siden. Høyres gruppe støttet ikke Fremskrittspartiets forsøk, og brukte vage argument for motstanden mot forslagene. Høyres gruppe skulle, for å gjøre det enklere for kandidater som stiller til valg i høst, sørget for utredninger som avklarer dilemmaet som Rød Isaksen og andre toppkandidater står ovenfor i denne valgkampen. Hadde Høyres stortingsgruppe i inneværende periode gjort en grundig jobb, ville konsekvensene av et veto mot datalagringsdirektivet vært kjent i dag. Dermed hadde Røe Isaksen sovet bedre om natta, og han kunne med stolthet ha sidestilt næringsliv og personvernhensyn.

Liberaleren har kritisert Per Sandberg (FrP), fordi han foretok seg lite da det ble klart at datalagringsdirektivet ikke ville bli behandlet i inneværende periode. Den samme kritikken kan sendes til Høyre, fordi dagens stortingsgruppe har vært tafatt i denne aktuelle saken.

Mest lest

Arrangementer