Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Nikolai Astrup

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Dagens gjest heter Nikolai Astrup, nestleder i Oslo Høyre. Han er 4. kandidat i Oslo for Høyre. Han har vært leder i Oslo Unge Høyre, og markerte seg tidlig med å tenke på de svakeste av de svake gjennom utdeling av heroin som behandlingstilbud.

Nikolai Astrup jobber som byrådssekretær for byrådsleder Erling Lae.

Hva vil du gjøre med datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
–Jeg er prinsipiell motstander av overvåking av landets borgere. I dag lagres informasjon om for eksempel våre mobilsamtaler i mange år. Datalagringsdirektivet representerer en tidsavgrensning av hvor lenge informasjonen kan lagres, men den innfører også en plikt til å lagre slik informasjon. Det første er positivt, det andre er svært negativt og prinsipielt betenkelig. Jeg mener direktivet burde ha vært utformet langt mer restriktivt, og er også av den oppfatning at alle teknologiske muligheter som åpner for systematisk overvåking eller lagring av informasjon om et lands borgere, åpner for potensielt misbruk av den informasjon. En liberal rettsstats fremste oppgave er å beskytte enkeltmennesket mot overgrep og vilkårlig behandling fra Statens side. Derfor er jeg sterkt skeptisk til datalagringsdirektivet, sier Nikolai Astrup.

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–I løpet av de siste fire årene har det blitt 300 000 flere nordmenn med helt vanlige inntekter som betaler toppskatt. Faktisk er det så mange som 1 000 000 mennesker som i dag betaler toppskatt. Derfor må vi heve innslagspunktet for toppskatten betraktelig. Jeg mener også at det alltid skal lønne seg å jobbe. Da må vi først og fremst redusere skatten for dem med lavere og gjennomsnittlige inntekter gjennom å øke minstefradraget. 800 000 nordmenn i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Det er det mange årsaker til, men det skal uansett ikke være mer lønnsomt å ikke jobbe enn å være i aktivitet eller jobb, sier Astrup.

–Formuesskatten må avskaffes. Den favoriserer utenlandsk og statlig eierskap, og driver gründere og innovasjonsbedrifter ut av landet. Selskaper som Spotify eller Facebook, som er verdt mye fordi man forventer at de skal tjene mye penger i fremtiden, kunne aldri ha vært etablert i Norge. Formuesskatten gjør det veldig vanskelig å eie selskaper med stor papirverdi som taper penger. Det er jo definisjonen av oppstartsbedrift. Gründeren gjør én emisjon og vips er han papirmillionær og må låne penger for å betale skatt på verdier som ikke tjener ham en eneste krone, sier Astrup før han trekker pusten og fortsetter.

–Vi så det samme under IT-boomen. De beste hodene og mest lovende bedriftene forsvant ut av landet. Jeg er forundret over at ikke sosialistene ser det totalt urimelige i at arbeidsplassen din skal være tryggere i en bedrift som er eid av utlendinger, enn i en bedrift der eieren er norsk. Utlendingene kan jo drive med helt andre marginer, og kan tillate seg å betale mer for aksjene enn det nordmenn kan, fordi nordmenn må prise inn formuesskatten. En svensk akademiker har anslått at Norge kunne skapt 10 000 flere arbeidsplasser dersom vi fjernet formuesskatten. For øvrig er det en skatt på allerede beskattede midler som over 500 000 nordmenn betaler, sier Astrup.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–For, sier dagens kandidat.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–Høyre ønsker å opprettholde allmenn verneplikt, og vil gjennomføre og evaluere den nylig vedtatte sesjonsplikten for kvinner. Vi ønsker å styrke kvinners deltakelse på alle nivåer i Forsvaret. Verneplikten må gjelde for alle i Norge, uavhengig av om man avtjener førstegangstjenesten eller ikke. Hvor mange som avtjener verneplikten må være et resultat av Forsvarets behov, sier Nikolai Astrup.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
–Interessant spørsmål, sier Astrup og legger til; det er mange politikere jeg gjerne skulle ha sett at ikke ble innvalgt, som kommer til å bli innvalgt. Men de er fra andre partier. Men istedenfor meg selv? Det måtte være Carl Bildt. Han kunne ha laget litt liv og røre på Stortinget. Når det gjelder politikere fra andre fylker, håper jeg Torbjørn Røe Isaksen velges inn fra Telemark og André Dahl velges inn fra Akershus, sier Nikolai Astrup.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget?
–På siste Oslo-måling manglet jeg 1264 stemmer. Jeg er i sannhet kampkandidat. Vi er fem som kjemper om de to siste mandatene i Oslo. Det er Sylvi Listhaug, Ola Elvestuen, Hadia Tajik, Erling Folkvord og meg, sier en kamplysten kandidat.

Hva gjør du valgnatta?
–Da feirer jeg fremgang for Høyre og stortingsplass for meg, avslutter Nikolai Astrup.

Liberaleren presenterer en ny kandidat på fredag.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer