Ukategorisert

Tulling!

Sognepresten Helge Hartberg, mener at homofile personer kan klandres for HIV og aids. Maken til tulling skal en lete lenge etter!

Under en gudstjeneste preket presten om hvor perfekt verden ville ha vært hvis alle hadde fulgt De ti bud. Da hadde det verken eksistert skilsmisser, tyveri, homofili eller hiv- og aids, skriver avisen Valdres.

Hvis skribentens tante hadde tisselur, ville hun ha vært min onkel. Ikke en gang Den norske kirke følger budene, noe som kommer klart frem i debatten om medlemstallet.

Noen kristne fanatikere gleder seg over prestens uttalelser. Heldigvis deler ikke biskopen i Hamar bispedømme den gleden. Helge Hartberg må møte biskopen til tjenestesamtale, ifølge Valdres.

Som en kuriositet vil Liberaleren minne om nyhetsoppslag, denne gangen fra NRK.no, om at det er vel kjent at mange dyr er homofile.

Mest lest

Arrangementer