Ukategorisert

Å spørre om penger må være lov

Tigging bør være unødvendig, men ikke ulovlig.
Politikere fra ulike partier har nylig foreslått tiltak mot tigging. Krfs Dagfinn Høybråten er åpen for å vurdere et forbud, mens Frp vil gjøre det mulig for kommunene å avgjøre om tigging skal være tillatt. Høyre har tidligere foreslått tilsvarende lovendringer for Stortinget.

Utspillene kommer som en følge av at synlig tigging har økt i omfang, og at vinningskriminaliteten visstnok har økt samtidig. Spesielt har det blitt fokusert på at enkelte tiggere også står bak lovbrudd, og at det kommer organiserte grupper av tiggere fra utlandet.

Det er valgkamp, og tiggerne er ikke populære. Spesielt ikke de utenlandske tiggerne, som ikke er representerte i lokallagene, ikke skal stemme i valget og ikke har en stemme i media.

Frp mener at «aggresiv og plagsom» tigging bør kunne forbys, uten å definere hva dette betyr. Er det ok å spørre forbipasserende? Sette opp en plakat? Uflidd hår og klær som ikke matcher? Er utenlandske tiggere plagsomme, mens norske er ok?

Tigging var forholdsvis uproblematisk så lenge det var norske tiggere som satt på gata og ba om småpenger. Kanskje skjønte politikerne at det var mye deres skyld at de satt der, på grunn av den totalt mislykkede narkotikapolitikken. Når tiggerne fra Romania kom ble det verre. Noen småpenger her og noen småpenger der ble fort en månedslønn for de fattige, selv når busselskapet og organisatorene hadde fått sitt. God fordelingspolitikk, rike nordmenn gir til fattige utlendinger, til og med helt frivillig. Men det ødela tydeligvis politikernes idylliske spasertur mellom stortingsleiligheten og kontoret .

Problemet med «aggresiv tigging» er ikke tiggingen, det er aggresiviteten. Ingen har rett til å true, plage, trakassere eller stjele fra andre. Til opplysning er dette allerede forbudt i Norge, og politiet har mer enn nok lovhjemler til å håndtere dette.

Tigging bør være unødvendig, fordi (nesten) alle heller kan arbeide og skape verdier. Men: De som av ulike grunner ikke kan eller ønsker å ta tradisjonelt arbeid er selvsagt i sin fulle rett til å spørre andre om noen småpenger.

Så kan du selv bestemme om du vil gi en slant eller ikke.

Mest lest

Arrangementer