Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Magnhild Meltveit Kleppa

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Dagens gjest heter Magnhild Meltveit Kleppa, 1. kandidat i Rogaland for Senterpartiet. Hun er kommunal- og regionalminister i den rødgrønne regjeringen. Kleppe har bred politisk erfaring. Hun har vært alt fra kommunestyrerepresentant til stortingsrepresentant, og er i dag statsråd.

Liberaleren har omtalt Kleppa tidligere, blant annet i artikkelen Kleppas omvendelse.

Hun har også ansvaret for forsøksordningen med stemmerett for 16-åringer, en ordning som Liberaleren støtter.

Hva vil du gjøre med datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
–Jeg går inn for at Norge bruker vetoretten og sier nei til direktivet, sier Magnhild Meltveit Kleppa.

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–Jeg vil redusere skatten for ”enpersonshushold” og vil gi denne gruppen skattefradrag. Jeg vil også arbeide for å fjerne skatt på arbeidende kapital for selvstendig næringsdrivende og jeg vil styrke BSU-ordningen, noe som vil gi skattefradrag, sier Kleppa.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–For, svarer Kleppa uten å nøle.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–Nei, sier Kleppa.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
–Nei, sier en selvsikker stortingskandidat.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget?
–Den er stor, sier Kleppa.

Hva gjør du valgnatta?
–Jeg følger nøye med på valgsendingene på Senterpartiets valgvake i Stavanger eller i Oslo, sier Magnhild Meltveit Kleppa.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer