Ukategorisert

Bussruter på anbud gir billigere og bedre tilbud

Politikken til Fremskrittspartiet og Høyre fungerer på samferdsel, og det betyr at politikken også må være vellykket i andre deler av offentlig sektor.

Bussruter som settes ut på anbud har ført til reduserte kostnader og bedre tilbud, viser en rapport ifølge Kommunal Rapport. ffrbussvinter

I rapporten «Anbud på norsk» har to forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI) sett på erfaringene med konkurranseutsetting av busstjenester i Norge. Konklusjonen er at kostnadene har blitt redusert og tilbudet har blitt bedre. Samtidig har sjåførenes lønn ikke blitt redusert.

Fremskrittspartiet og Høyre er stortingspartiene som ønsker utstrakt bruk av konkurranseutsetting, på alt fra samferdsel til eldreomsorg.

Å konkurranseutsette en tjeneste, betyr ikke at offentlig sektor kvitter seg med alle de skattefinansierte utgiftene. Tjenesten er skattefinansiert, men private aktører konkurrerer om å få oppdraget fra det offentlige. Gevinsten kan politikerne bruke til å redusere skatter og avgifter, eller styrke andre skattefinansierte tjenester som er i regi av staten, fylkeskommunen eller kommunen.

Liberaleren publiserte en artikkel i 2007 som tar for seg forskjellen mellom privatisering og konkurranseutsetting.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Runar
Runar
12 years ago

Dette stod det også om på forsiden av en avis jeg så i dag, Aftenposten hvis jeg husker riktig. Ved siden av informasjonen om at tilbudet var blitt bedre og billigere var det en kommentar fra SVs Audun Lysbakken om at han ikke tror på konkurranseutsetting.

Selv ikke faktaopplysning om at tilbudet har blitt bedre og billigere biter altså på SVs Lysbakken. Tro overstyrer kunnskap. Man kan bare konkludere med at Lysbakkens sosialisme ikke er en ideologi, men en religion…

Fra arkivet