Ukategorisert

Bussruter på anbud gir billigere og bedre tilbud

Politikken til Fremskrittspartiet og Høyre fungerer på samferdsel, og det betyr at politikken også må være vellykket i andre deler av offentlig sektor.

Bussruter som settes ut på anbud har ført til reduserte kostnader og bedre tilbud, viser en rapport ifølge Kommunal Rapport. ffrbussvinter

I rapporten «Anbud på norsk» har to forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI) sett på erfaringene med konkurranseutsetting av busstjenester i Norge. Konklusjonen er at kostnadene har blitt redusert og tilbudet har blitt bedre. Samtidig har sjåførenes lønn ikke blitt redusert.

Fremskrittspartiet og Høyre er stortingspartiene som ønsker utstrakt bruk av konkurranseutsetting, på alt fra samferdsel til eldreomsorg.

Å konkurranseutsette en tjeneste, betyr ikke at offentlig sektor kvitter seg med alle de skattefinansierte utgiftene. Tjenesten er skattefinansiert, men private aktører konkurrerer om å få oppdraget fra det offentlige. Gevinsten kan politikerne bruke til å redusere skatter og avgifter, eller styrke andre skattefinansierte tjenester som er i regi av staten, fylkeskommunen eller kommunen.

Liberaleren publiserte en artikkel i 2007 som tar for seg forskjellen mellom privatisering og konkurranseutsetting.

Mest lest

Arrangementer