Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Håkon Haugli

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Håkon Haugli, kandidat for Oslo Arbeiderparti.
Håkon Haugli, kandidat for Oslo Arbeiderparti.
Dagens gjest heter Håkon Haugli og han innehar 7. plassen på listen til Oslo Arbeiderparti. Haugli er en arbeiderpartipolitiker som er en venn av Liberaleren. Han sendte en svært hyggelig jubileumshilsen da Liberaleren fylte 10 år tidligere i år.

Håkon Haugli er bystyrerepresentant i Oslo.

Hva vil du gjøre med datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
–Jeg har vært veldig kritisk til de innhogg i personvernet som daværende justisminister Odd-Einar Dørum (V) sto i spissen for da Regjeringen Bondevik utvidet adgangen til telefon- og romavlytting for å forebygge alvorlig kriminalitet. Jeg er glad for at den nåværende regjeringen har reversert disse beslutningene. I dette ligger også at jeg er svært skeptisk til datalagringsdirektivet. Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til om og hvordan direktivet skal implementeres i norsk lov. Jeg mener vi har behov for å ta i bruk nye metoder i kampen mot alvorlig, grenseoverskridende kriminalitet, men dette må balanseres mot personvernet. For meg er det helt avgjørende at enhver form for overvåkning, også den som skjer i dag, først skjer når det foreligger mistanke om noe straffbart, sier den sympatiske Oslo-kandidaten.

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–Jeg mener det er riktig å videreføre dagens skattenivå, men vi bør hele tiden vurdere endringer i innretningen av skattesystemet. Skatter og avgifter som rammer uheldig må vurderes. Derfor vil jeg for eksempel beholde formueskatten, men jeg synes det er riktig at færre betaler formuesskatt. Samlet sett har Regjeringens endringer i perioden 2006-2009 ført til at om lag 920 000 personer har fått lettelser i formuesskatten. Samtidig er det noen som betaler mer: De virkelig formuende, sier Håkon Haugli.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–Jeg er en entusiastisk tilhenger av loven, og skremt over at selverklærte «liberalister» ønsker å reversere den. Det er også fascinerende å registrere hvordan denne loven, som kun har direkte betydning for noen hundre personer hvert år, beskrives som et angrep på familien, mens kontantstøtten angivelig bidrar til mer valgfrihet. For de innvandrerbarna som begynner på skolen uten å kunne norsk og for de innvandrerkvinnene som holdes hjemme på grunn av kontantstøtten, er det en hån å bruke ord som «frihet» om konsekvensene av kontantstøtte. Begge lovene illustrerer med all mulig tydelighet hvorfor det er viktig at KRF og FRP ikke kommer i regjering, sier Haugli.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–Jeg synes det er positivt med flere kvinner til forsvaret, men usikker på om verneplikt er veien å gå, sier Haugli.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
–Ja og heldigvis står de foran meg på Oslo Arbeiderpartis stortingsliste, sier Haugli.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget?
–Vi skal gjøre et knallvalg for at jeg skal få et direktemandat. Jeg står på 7. plass, og med et godt valg sist fikk vi 6 mandater. Men om Arbeiderpartiet fortsetter i regjering, er jeg inne, sier Haugli.

Hva gjør du valgnatta?
–Først trekker jeg forhåpentligvis et lettelsens sukk over at folk har konkludert med at det ikke er tida for eksperimenter og over at den rødgrønne regjeringen fortsetter, før jeg feirer hemningsløst, avslutter Håkon Haugli.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer