Ukategorisert

Sverre Diesen slutter

Om få dager slutter Sverre Diesen som forsvarssjef, og han bør bruke sluttappellen til å tale politikerne midt i mot.

Han har, ifølge VG, holdt sitt siste foredrag før han overlater jobben til Harald Sunde. Før nøkkeloverrekkelsen bør han ta avstand fra verneplikten, en ordning som har stor oppslutning i det nyvalgte Stortinget.

I foredraget hos Oslo Forsvarsforening, snakket Diesen om utviklingen i Forsvaret det siste tiåret. Nøkkelbegrepet han brukte var omstilling, og neste punkt for å få et godt og effektivt forsvar er å avvikle vernepliktstjenesten.

–Det at Forsvaret blir mindre, betyr ikke nødvendigvis at det blir dårligere. Det er en misforståelse å telle hoder for å si noe om hvor sterk forsvarsevnen er, sa Diesen, ifølge VG.

Han har helt rett!

Les også artikkelen Norge bruker mye skattefinansierte penger på Forsvaret.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
12 years ago

Sverre Diesen er en ganske smart maktpolitiker.

Konrad
12 years ago

PS: Omleggingen til et profesjonelt forsvar (avvikling av verneplikten) er alt annet enn uproblematisk, dette handler ikke bare om skattebetalernes penger men om «demokratisering» av forsvaret. Land med allmenn verneplikt vil være langt mer tilbakeholdne med å gå til krig.

Pleym
Pleym
12 years ago

Almen verneplikt ble innført av Lazare Carnot under den franske revolusjonen, og virket alt annet enn hemmende. Ønsket var å gå til krig for å utbre revolusjonen, og fjerne konger, keisere og fyrster.

Konrad
12 years ago

Litt kjapp argumentasjon der Pleym. Allmenn verneplikt kombinert med demokratiske institusjoner vil dempe krigslysten fordi politikernes egne sønner kan bli utkalt, og opinionen vil være skeptiske fordi hvem som helst kan merke krigen på kroppen. Mye enklere å sende yrkessoldater til en krig langt borte. Dette har Disen forstått.

Pleym
Pleym
12 years ago

Jeg kan godt fortsette, Konrad :

Med hvordan den pasifistiske sosialistbevegelsen i Tyskland ofret sin antimilitarisme og gikk inn for Tysklands deltagelse i 1.verdenskrig, og for bevilgninger til militæret. Noe de skammet seg veldig over siden, og innså at de var blitt fanget av nasjonalistiske stemninger. Heller ikke de røde er vaksinert mot slikt svineri.

Konrad
12 years ago

Vel, velger man den anekdotiske empirien med omhu kan man bevise hva som helst. Alt annet likt tror jeg nok jeg har mine ord i behold (generelt er demokratier i det hele tatt mindre krigslystne), mekanismen er klar og tydelig: Beslutningstakerne er langt mer tilbakeholdne med å sende sine egne sønner ut i kuleregnet enn frivillige yrkessoldater. Jeg tror nok stemningen for Afghanistan-engasjementet hadde vært temmelig ulik i Norge dersom det dreide seg om vanlig vernepliktige (tvangsutskrevet). Verneplikt innebærer en demokratisering ved at folk flest deltar i krigen og får oppleve dens gru. I USA var nok dette medvirkende til… Read more »

Pleym
Pleym
12 years ago

Det er litt fristende å si at demokratiseringen du drar frem er som forskjellen mellom kapitalisme og kommunisme:

Kapitalismen bidrar til ulik fordeling av rikdom, mens kommunisme bidrar til lik fordeling av fattigdom.

Istedenfor profesjonelle soldater som vet hva de gjør får man uprofesjonelle vanlige gutter som kan brukes som kanonføde.

Fra arkivet