Notiser

Mer enn 50 bloggere

har i løpet av 30 timer sluttet seg til Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv, og er dermed enig i oppfordringen til regjeringspartienes forhandlere om å si klart og tydelig nei til at datalagringsdirektivet skal inn i norsk lov. Se hele oversikten her.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer